Základní grafy na forexu

Technická analýza, která operuje s grafy

vyvinula celou řadu nejrůznějších technik umožňujících uživatelům více či méně přehledné zobrazení minulých dějů s možností odhadu budoucích pohybů trhu. V nezanedbatelné části mají grafické zobrazení při použití různých typů klouzavých průměrů a oscilátorů agregovaný charakter. Grafy jsou při obchodování velmi důležité. Obchodování s měnami není výjimkou. Ten kdo umí dobře číst z grafů získá prehľah trhu a jeho trendu.

Abyste mohli analyzovat aktuální cenový výoj a budoucí cenový pohyb, můžete na grafy aplikovat mnoho časových intervalů. Existují měsíční grafy, denní, hodinové, minutové a tick grafy, které zaznamenávají každý pohyb. Některé grafové služby, které jsou zpoplatňovány Vám umožní nastavit si na grafu libovolný počet minut, příp. ticks. Většinou však všechny platformy přicházejí s přednastavenými intervaly grafů.

Znázornění ceny a objemu

může být provedeno různými způsoby. Známe 9 hlavních stylů zobrazení cenových zakreslení, které se v analýze trhu používají.

Jsou to:

  • barové grafy
  • sviecové grafy
  • candlevolume grafy
  • equivolume grafy
  • kagi grafy
  • line grafy
  • point and figure grafy
  • renko grafy
  • three line break grafy

Každá z těchto grafických zobrazení

má své výhody a nedostatky, které musíte pořádně znát, abyste nějakým mohli dokonale sledovat obchod. Některé z nich najdete zabudované v své platformě. Některé typy však nejsou standardní výbavou běžných obchodních platforem a pokud o ně máte zájem, bude nutné předplatit si Gráfová službu se softwarem, který je zahrnuje. Pokud máte zájem o bezplatné služby, pro tento účel postačí software Rumus, který obsahuje několik z těchto zobrazení.