Úspěšné obchodování na kapitálových trzích

Platí statistická zákonitost, že čím jsou transakce častější, tím je menší dlouhodobé kolísání profitu, takže nejrychlejší automatizované obchodování je nejbezpečnější, ale dlouhodobé investice jsou nejvíce rizikové a jsou určené výhradně pro silné investory, mají velký společenský význam a právě proto jsou na akciových trzích oproštěné od zdanění (nad půlroční lhůtou). Krátkodobé transakce vyrovnávají dopady dlouhodobých silných investic a proto mají menší společenský význam, splňují úlohu služebníka, starají se o malé záležitosti, ale to je také důležité, protože i relativně malý prudký pohyb marketingu může nastartovat řetězovou reakci panikaření méně zkušených obchodníků, což by vedlo k ještě většímu prudkému pohybu a narušení rovnováhy.

Zkušení finanční experti dokáží rozpoznat, zda se jedná a tzv. předčasnou investici a v tom případě stabilizují trhu prováděním opačné transakce a za tuto svou stabilizační službu jsou královsky ohodnocené profitem, pokud ovšem je to tzv. investice na poslední chvíli, pak již nelze odvrátit narušení rovnováhy, nastane průlom (Brake Out) a cena se rychle mění (Trend). Stabilita a bezpečnost je vysoce ceněná. Každý investor by chtěl zajistit vysokou míru jistoty, to ovšem lze jen do určité míry, protože ve vyspělé ekonomice zpravidla působí konkurence a postupně se stírá rozdíl mezi charakterem krátkodobých a dlouhodobých investic důsledkem vyspělých komunikačních technologií umožňujících celosvětové zprostředkování informací téměř okamžitě prostřednictvím Internetu, takže téměř okamžitě se promítne každá transakce do celosvětového globálního marketingu daného odvětví. Schválně jsem neuvedl různé druhy globálních trhů, protože zákonitosti fungování různých globálních trhů jsou v podstatě stejné.

Úspěšné obchodování

Na kapitálových trzích je spojeno s dělbou práce. Špičkový analytici často profitují i z poskytování služeb mnoha investorům za přijatelné poplatky, jiní odborníci vyučují jak obchodovat na trzích, jiní vytvářejí automatizované systémy, které pak prodávají. Přímé obchodování na kapitálových trzích je záchranné lano pro organizace ztrátové, dočasně neúspěšné anebo které mají menší výnosy, než 250% ročně. Nezaměňujme výnosy se ziskem! Stagnace anebo dočasná ztrátovost nějakého podniku ještě neznamená neužitečnost podniku a proto existují konzervativní úvěrové možnosti poskytnuté bankami, které podle zákona musí splňovat určitá kritéria. Určitý podnik ovšem může být dlouhodobě ztrátový a v tom případě již nemůže využívat úvěrové služby bank.

Jestliže je to odvětví s celospolečenským přínosem, pak hledá státní dotaci anebo sponzora. Stát stále méně poskytuje dotace, ovšem vznikají jiné mechanizmy regulace v moderní společnosti využitím možnosti obchodování na kapitálových trzích, aby neziskové organizace mohli existovat, pokud je ovšem podpoří finanční odborníci. Z výnosů obchodní činnosti je možné financovat organizace s celospolečenským významem anebo perspektivní projekty s uplatněním až v budoucnu. Jedná se o přirozenou samoregulaci společnosti. Prosperita určitého podniku ještě nemusí znamenat jeho společenskou užitečnost. Práce s významnými financemi je služba společnosti a musí mít jasný cíl. Časem se můžeme stát významným finančním subjektem a v takovém případě se doporučuje udržet dobré vztahy s finančními institucemi, protože konkurenční boj v této oblasti může být velice nepříjemný.