Trendy na Forexu

Správné rozpoznání a posouzení směřování trhu je jedním z nejdůležitějších úkolů technického analytika. Trh se totiž nevyvíjí lineárně, pohyb ceny jen doprovázen růstem a poklesem. Trend je dlouhodobější proces směřování ceny jedním směrem – nahoru nebo dolů.

Na základě směru, kterým se cena ubírá, rozlišujeme dva základní typy trendu:

Rostoucí – uptrend / býčí (bull) trend

Klesající – downtrend /medvědí (bear) trend

Uptrend

U rostoucího trendu jde o to, že nakupující (býci) převládají nad prodávajícími (medvědy). Poptávka převládá nad nabídkou a to zvedá cenu. Růst ceny neprobíhá po přímce, ale je provázen vícero oblastmi růstu a poklesu. Pro uptrend platí, že každé další maximum (high) se vytváří výše než předcházející, a každé další minimum (low) se vytváří také výše než předcházející.

Downtrend

Při klesajícím trendu naopak převládají na trhu medvědi. V tomto případě je na trhu menší poptávka než nabídka a to způsobuje pokles ceny. Ten opět neprobíhá lineárně. Downtrend je charakteristický tím, že každé další high je nižší než předcházející, a každé další low je také nižší než předcházející.

Trend line

Trend line, neboli trendová čára, je přímka, která definuje směr pohybu na trhu. Do grafu se zakresluje jako čára spojující maxima nebo minima cenového rozpětí. Uptrendová čára představuje spojnici minim při celkovém růstu ceny. Downtrendová čára je zase spojnice maxim při celkovém poklesu ceny. Obchodování trendových čar probíhá dvěma způsoby. První způsob je obchodování ve směru trendu, dokud nedojde k proražení trendové čáry. Druhý způsob je počkat na proražení a obchodovat ve směru nově se formujícího trendu. Ale nedoporučuje se obchodovat jen na základě těchto čar. Je dobré mít obchod podložený i nějakým jiným způsobem, například technickými indikátory nebo grafickými formacemi. Zakreslování trendových čar není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Je to velmi subjektivní záležitost, protože každý může situaci na trhu vyhodnotit jinak.

 

Pokud obchodujete s opcemi, podívejte se na článek binární opce strategie