Trade Execution, provedení obchodů

Když zadáte z Vaší obchodní platformy objednávku, je to jen začátek transakce. Vaše brokerská společnost musí Vaši objednávku poslat na trh, aby se vyplnila. Tento proces naplnění Vaší objednávky se jmenuje trade execution (provedení obchodu).

Kde a jak je Vaše objednávka provedena může ovlivnit celkovou transakci.

Je důležité, aby broker provedl Vaši objednávku promptně a za cenu s jakou původně počítáte. Jakékoliv rekotácie svědčí o nespolehlivém provádění Vašich objednávek. Nebylo by přece dobré, pokud byste se snažili nakoupit a broker by Vám po každých 5. sekundách odmítal vzít objednávku a ptal se zda souhlasíte s novou cenou. To se může opakovat až do skončení velkého pohybu, na který čekáte. Během extrémních podmínek (ale i vždy) na trhu je také důležité, abyste mohli zadat limit nebo stop příkazy, které musí být rovněž provedeno za cenu, jakou si přejete.

Je nepřijatelné, aby Váš broker provedl Váš stop-loss příkaz 10 nebo 64 bodů po Vámi stanovené hranici.

Vaše ztráta tak naroste o zmíněné body a může to mít detrimentálne důsledky na stav Vašeho účtu. Pokud počítáte se ztrátou -30 bodů a broker
Vaši pozici zavře po -130 bodech, máte problém. Všichni brokeři přijali nová pravidla, které říkají, že v případě extrémních podmínek na trhu negarantují
stop loss a limit objednávky. V některých případech můžete pozici reklamovat a broker si přizná chybu. Vykompenzuje Vás tak vzniklým rozdílem, ale často se stává, že k tomu nedojde. Dobrá trade execution je tedy další důležitý prvek.