Technické indikátory

Indikátor je matematický výpočet, který je možné aplikovat na cenu nebo objem obchodů daného aktiva. Jeho výsledkem je hodnota, která se používá k odhadu budoucích změn ceny. V rámci technické analýzy existuje nepřeberné množství indikátorů, které se snaží předpovídat vývoj ceny. Některé jsou známé a využívané víc, jiné méně. V literatuře se můžeme setkat s různou klasifikací indikátorů.

Podle mého názoru je nejvýstižnější následující rozdělení:

 • Směrové indikátory
 • Oscilátory
 • Indikátory volatility
 • Indikátory objemu
 • Speciální indikátory

Směrové indikátory

Pomáhají zachytit trend a jeho změnu. Říká se jim také opožděné indikátory, protože na vývoj trendu poukazují s jistým zpožděním.

Příklady:

 • Klouzavé průměry
 • MACD
 • Parabolic SAR

Oscilátory

Indikátory, které oscilují okolo nějaké hodnoty (případně v ohraničeném pásmu). Poukazují na sílu trendu a rychlost pohybu ceny.

Příklady:

 • RSI
 • CCI
 • Momentum

Indikátory volatility

Volatilita znamená kolísání ceny aktiva. Čím větší je rozpětí, ve kterém se cena pohybuje, tím větší volatilita.

Příklady:

 • Bollinger Brands
 • ATR

Indikátory objemu

Jsou založeny na zobchodovaném objemu daného aktiva. Na základě informací o nárůstu či poklesu objemu obchodů je možné odhadovat změny pohybu ceny.

Příklady:

 • Money flow index
 • Force index