STOCHASTIC indikátory

George Lane byl tvůrce stochastického indikátoru v sedmdesátých letech minulého století. Lane pozoroval že jak ceny pokračují v zestupném trendu, zavírací kurzy na burze mají sklon být blíž k hornímu konci barů a v downtrendu měly sklon být blíže spodní hranici barů. Lane vyvinul stochastický vzor mezi zavírací cenou cenou a nejvyšší a nejnižší cenou na baru-úsečce. Typicky jej užíváme k identifikaci překoupených a přeprodaných trhů. Indikátor se sestává ze dvou linek. Tyto dvě linky kolísají ve vertikálním rozsahu mezi 0 a 100. Zobrazované údaje nad 80 jsou považované za překoupení a pod 20 jsou považované za přeprodání trhu. Stochastický signál můžeme také použít k signálům prodeje a koupě.

Konkrétní doporučení použití

Po jasně nastoupeném dlouhodobém trendu zvažujeme jednotlivé vstupy do pozic . Nepoužíváme prioritně k určení přeprodaných nebo překoupených trhů. Pokud jde o Uptrend , chceme nakupovat pokud se nezměnil hlavní trend. Ignorujeme vzniklé prodejní signály a zaměřujeme se pouze na nákupní. Používáme kombinaci nastavení 5,3 nebo 8,3,3 v závistlosti na nabídce, kterou máte k dispozici jako tento technický nástroj.

U prodejních signálů naopak ignorujeme nákupní (při downtrendu).

Stochastic indikátor používáme jen ojediněle a v žádném případě jako hlavní ukazatel pohybu nebo vstupu do pozice. Vždy jako doplněk