Psychologie obchodování | sebedůvěra a strach

Jsou tři věci, se kterými se spekulanti musí naučit u sebe sama nakládat, a těmi jsou sebedůvěra, strach a agresivita.

Sebedůvěra.

Potřebujete určitou sebedůvěru, ale zase ne příliš mnoho. Sebedůvěra v obchodování pramení z Vašich studií trhu a ne z Vašich pocitů o sobě samém. Zapomeňte na ten dětsky dobrý hřejivý pocit ze sebe sama. To, co potřebujete, je sebedůvěra založená na zkušenostech a průzkumu trhu, které Vám umožní správné akce, aniž byste museli váhat, když přijde správná chvíle k umístění obchodu. Poražení váhají a otálejí. Vítězové jsou ohledně obchodu trochu nervózní, ale mají dostatek sebedůvěry a důvěry k systému, který používají, že umístí obchod. Bez sebedůvěry nebudete nikdy schopni zmáčknout spoušť a vstoupit do obchodů, především v divokých dobách na trhu, kdy se z ničeho nic objevují nejlepší obchodní příležitosti. Vnitřní jistota je v obchodování inspirující. Její podstata není v domýšlivosti či nafoukanosti. Podstatou sebedůvěry je víra, že vše bude fungovat správně.

Strach

Strach je mocnou silou k tomu, aby pomohl spekulantům pracovat na vrcholu jejich sil, nejlepším způsobem, jakým dokážou. Mnoho obchodníků o peníze v obchodování přišlo. Někteří přišli o pravdu velké peníze, zbankrotovali, jiní se zbláznili. Tito lidé měli jednu společnou věc: nebáli se trhů. Trhu je třeba se bát a je třeba se bát i sebe sama. Beze strachu není respektu: pokud trhy nerespektujete a nebojíte se, brzy se můžete stát jejich další obětí. Správná koncentrace strachu a sebedůvěry vytváří agresivitu V životě každého obchodníka přichází čas, řekněme tak jednou týdně, kdy musí být agresivní, a to buď aby ochránil sám sebe, nebo aby uplatnil své předpoklady o vývoji trhu. Obchodování není byznys pro pasivní lidi, kterým je víceméně jedno, jestli vyhrají nebo prohrají, lidi, kterým chybí chuť přijímat výzvy a vyhrávat. Agresivitou zde není míněno nepřátelství či zlost, jak si lidé pod tímto pojmem často představují. Vítězící obchodníci mají určitou dávku drzosti a smělosti k akci, a tato smělost je kulminací sebedůvěry, strachu a agresivity. V této bitvě o spekulativní zisky jsou všechny tři charakteristiky důležitými faktory k přežití.