Margin – Záloha

Margin – Záloha

Obchodování na měnovém trhu FOREX je založeno na vysoké finanční páce – leverage. To znamená,

že obchodník může ovládat 100 000 anebo i více měnových jednotek (USD, GBP, EUR) z relativně

malym kapitálem. To samozřejmě představuje vysoký stupeň rizika.

Kdykoliv obchodník nakupuje nebo prodává jeden lot ( 100 000 jednotek příslušné měny) je nucen

deponovat částku 500 USD (0,5% ze 100 000) jako margin. V tomto případě je finanční páka ve výši

1:200. Tato částka je odečtena z obchodníkova účtu a je držena jako jistina, záruka (collateral) až do

doby uzavření dané pozice. V případě, že se trh začne pohybovat proti obchodníkovi, je požadavek na

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.czFortissimo, spol. s r.o.

Lidická 1264, 739 61 Třinec, Czech Rep.; tel./fax: +420 558 335 000

www.4ex.cz info@4ex.cz

14

dodatečné fin. prostředky. Tyto jsou odčerpány z obchodníkova účtu, anebo v případě nedostatčné výše

fin. prostředků je vznesen požadavek na další vklad.

Příklad: Obchodník nakoupil 3 loty GBP/USD za cenu 1,4243. To znamená, že je nucen jako zálohu

deponovat 1 500 USD. V případě 4bodového pohybu na cenu 1,4239 je obchodník povinen deponovat

dodatečných 120 USD (40 USD x 3).

Měnový obchodník musí neustále sledovat stav „equity” na jeho účtu; to jest výši fin. prostředků

přizpůsobenou otevřeným pozicím. V případě překročení maximální přípustné hodnoty na účtě, je

dealer oprávněn uzavřít všechny pozice na takovémto obchodním účtu. Likvidace všech pozic bude

provedená nezávisle na velikosti a druhu.

Na otevření prvních 3 lotů je požadavek na marži ve výší 500 USD na každý lot. Otevřením 4., 5. a 6.

lotu se marže zvyšuje na 1 500 USD za lot. A pro otevření 7. a více lotů je marže 2 500 USD na každý

otevřený lot.

Příklad: Obchodník nakoupil nebo prodal 6 lotů USD/CHF. Požadavek na marži v tomto případě činí 1

500 USD na první 3 loty (500 USD x 3) a 3 000 USD na další 3 loty (1 000 USD x 3). Celkový

požadavek na marži je 4 500 USD (500 + 500 + 500 + 1000 + 1000 + 1000).

Příklad: Obchodník nakoupil nebo prodal 12 lotů EUR/USD. Požadavek na marži v tomto případě činí

1 500 USD na první 3 loty (500 USD x 3), 3 000 USD na další 3 loty (1 000 USD x 3) a 15 000 USD

na posledních 6 lotů (2 500 USD x 6). Celkový požadavek na marži je 19 500 USD.

Požadavek na marži musí být vždy splněn . Nesplění tohoto požadavku může vyústit v „magrin call”.

Procedůra „magin call” dává dealerovi právo uzavřít ztátové pozice, pokud není splněn požadavek na

marži. Pokud je na obchodním účtu otevřeno více lotů, dealer začne uzavírat ty nejstarší (podle

pravidla FIFO – „first in – first out”) až do splnění požadavku na marži.

Příklad: 1. ledna obchodník nakoupil 1 lot USD/CHF, 4. ledna dokoupil druhý lot a 6. ledna další.

Pokud na takovémto obchodním účtě nebude splěn požadavek na marži, dealer uzavře nejprve pozici

otevřenou 1. ledna. Pokud tato akce nebude postačovat na pokrytí požadavku na marži, dealer uzavře

další pozici – tentokrát otevřenou 4. ledna. A pokud ani toto nebude dostačující, nakonec uzavře i

pozici otevřenou 6. ledna.