Historické cenné papíry (akcie)

Jako historické cenné papíry jsou označovány staré finanční dokumenty, staré akcie a půjčky, které nemají efektivní hodnotu a nejsou již obchodovatelné na akciovém trhu. Dokumentují většinou dynamickou minulost podniku, od založení až k insolvenci nebo převzetí. První emise akcií v dějinách financí se uskutečnila v Amsterdamu v roce 1606 společností Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

SBĚR

Umělecké tisky a nízké počty nákladů činí staré akcie a půjčky v dnešní době velmi oblíbenými objekty sbírky. Historické cenné papíry nemají charakter poštovních známek nebo mincí. Historické cenné papíry jsou v poměru k poštovním známkám a mincím k dostání jen ve velmi malém počtu. Počet sběratelů z celého světa stále roste, chtěli by také rádi rozšiřovat jejich speciální sbírky.

Historické cenné papíry

  • podle oborů
  • z autogramů
  • podle regionů
  • podle druhů cenných papírů
  • s uměleckými tisky
  • podle epoch
  • málo kapitalizovaných podniků
    velkých podniků

Avšak nejen díky sběratelům vzniká celosvětově vysoká poptávka po starých akciích a půjčkách, nýbrž také banky a pojišťovny zdobí stále více celá patra kanceláří historickými cennými papíry a starými finančními dokumenty.

SBĚRATELSKÁ HODNOTA

Sběratelská hodnota starých akcií, půjček a dalších starých finančních dokumentů je určena nabídkou a poptávkou. Rozdílně silné poptávky v jednotlivých speciálních oblastech mohou vést k silným kolísáním cen. Jak vysoká je sběratelská hodnota historického cenného papíru, je určeno mnoha faktory, jako např. stavem údržby papíru, vydaným počtem kusů, názvem podniku nebo momentální poptávkou po starých akciích a půjčkách.

Přesná sběratelská hodnota historického cenného papíru tedy proto nemůže být přesně určena. Uvedení hodnoty historických cenných papírů v různých sběratelských katalozích by mělo být skeptické, neboť bylo většinou oceněno vydavateli katalogů nebo sběratelem. To samé platí pro aukce historických cenných papírů s nízkým počtem účastníků. Na to následujícím výsledkovým listinám by neměla být věnována velká pozornost, neboť tyto vznikají díky jednotlivým sběratelům speciálních sběratelských oblastí a nemohou odrážet všeobecné tržní dění.

Kde prodat?

Staré akcie, půjčky a ostatní finanční dokumenty můžete nabídnout celosvětově na BURZE v různých měnách. Vytvořte jednoduše krátký popis a vložte obrázek. Tak dostihnete celosvětově sběratele, kteří se zajímají o Váš cenný papír.

Kde koupit?

koupi historických cenných papírů jen u obchodníků.

Máte pak jako zákazník, jste –li nespokojeni, právo na vrácení, které můžete vykonat v rámci určitého časového úseku.

Dbejte na serióznost. Obdržíte od nás zaslaný každý jednotlivý historický cenný papír ve stabilním obalu. Neboť každý jednotlivý papír je rarita. Dále od nás obdržíte fakturu s vykázaným daňovým podílem.

Dbejte na kvalitu. Pročtěte si přesně popis nabízeného historického cenného papíru. Staré akcie, půjčky nebo staré finanční dokumenty, které sice vykazují stav údržby odpovídající věku, avšak přesto dobrý, mají vždy vyšší sběratelskou hodnotu.

Akcie jako například: kmenové akcie, prioritní akcie, zakladatelské akcie, akcie na jméno, majitelské akcie atd.

Půjčky jako například: státní půjčky, komunální půjčky, zemské půjčky, podnikové půjčky, půjčky ve zlatě atd.

Obligace

Dluhopisy

Opční listy

a další dekorační rarity.