Gator oscilátor

Oscilátor Gator je založený na indikátoru Aligátor (Alligator). Demonstruje stupeň rozdílu-konvergence hladkých klouzavých průměrů. Tento oscilátor nám indikuje dva grafy,které jsou po stranách nulové základní čáry-grafu.

Jak jsme již psali u indikátoru Aligátor,jednotlivé čáry jsou:

  • Modrá linka (aligátorova čelist)
  • Červená linka (aligátorovy zuby)
  • Zelená linka (aligátorovy rty)

Jednotlivé bary-svíce na grafu jsou červené a modré. Červená barva signalizuje nižší hodnotu než předchozí ( pokles) a modrá barva naopak vzestup ceny, podobně jako u klasických svícových grafů.

Gator ukazuje dva diagramy. Vrchní nám ukazuje absolutní rozdíl mezi hodnotami modré a červené linky, spodní pak rozdíl mezi linkou červenou a zelenou. Hlavním smyslem tohoto oscilátoru je určit přítomnost nebo nepřítomnost trendu v daném okamžiku, časovém úseku.

Oscilátor patří do méně často používaných technik.