Co jsou to ETF? (INDEXOVÉ AKCIE)

Co je ETF?

V překladu burzovně obchodovaný fond (Exchange Traded Fund), pro který se používá také výraz indexová akcie. Jde o cenný papír, který představuje portfoliovou investici do skupiny vybraných, obvykle klíčových akciových titulů, které vykazují nějakou společnou charakteristiku (např. příslušnost k akciovému indexu, sektoru nebo regionu). Velice zjednodušeně lze říci, že je to „akcie složená z jiných akcií“.

Emitují je zpravidla velké společnosti zajišťující jejich likviditu. Jde o investiční nástroj určený pro investory, kteří chtějí omezit riziko z investování do jednotlivých titulů na burze, ale nechtějí se vzdát vyšších průměrných výnosů cenných papírů oproti klasickým vkladům v bance. ETFs úspěšně konkurují investicím do podílových fondů, protože rovněž diverzifikují riziko. Investování však probíhá stejně jednoduše, jako u nákupu akcií, likvidita je velmi vysoká a poplatky za nákup a prodej nízké.

Jak fungují ETF?

ETF jsou relativně novým investičním nástrojem. Jejich popularita roste, protože investování do fondů prostřednictvím burzy je efektivnější, než zprostředkování bankou. Investoři mohou snáze a rychleji měnit své investice do fondů a platí přitom nižší poplatky v porovnání s běžnými fondy.

Podílové fondy byly tradičně určené pro dlouhodobé investory. S příchodem ETF však vznikla možnost aktivního obchodování s fondy, tedy vydělávání na malých nárůstech třeba jen v desetinách procenta, ale za několik hodin nebo dní. Namísto aktivního řízení fondu drahými manažery probíhají investice ETF podle přesného algoritmu. Tím algoritmem je index (lépe řečeno přesné kopírování složení vybraného indexu podle známého složení aktiv indexu). Správa ETF se tím redukuje na to, že když se jednou za delší dobu změní složení indexu, stejné úpravy je potřeba udělat v portfoliu ETF, a když se jednou za čas navyšuje nebo snižuje objem ETF, je třeba proporcionálně upravit pozice tak, aby nadále kopírovaly složení indexu. Statistiky přitom ukazují, že jen velmi malá část aktivně řízených fondů (10 – 25% podle různých pramenů) dokáže trvale překonávat index.

ETF pasivně kopírují index, takže správce ETF těžko může něco pokazit nebo něčím vyniknout. A veškeré poplatky jsou u ETF natolik nízké, že v návratnosti pro investora je toto kritérium zanedbatelné. Jinými slovy, dlouhodobě v průměru ETF přinesou svým investorům vyšší zhodnocení a stojí je přitom na poplatcích mnohem méně, než běžné fondy. ETF rovněž pravidelně vyplácejí investorům dividendy společností zahrnutých v podkladovém indexu.

Prostřednictvím ETF lze snadno spekulovat nejen na růst, ale i na pokles podkladového aktiva prostřednictvím klasického nákupu instrumentu, který se zhodnocuje s poklesem hodnoty podkladového aktiva (SHORT ETF).

Jak fungují SHORT ETF?

SHORT ETF umožňují investorovi vydělávat na poklesu. Zobrazují vývoj daného indexu, k němuž se vztahují, zrcadlově, tzn. jejich hodnota roste, když cena podkladového aktiva klesá. V nabídce jsou jak fondy jejichž podkladem je standardní index, tak sektorově zaměřené fondy. Pokud index ztratí 2%, fond v tomto případě 2% přidá. A platí to také naopak. Tento typ ETF fondů totiž netvoří svojí hodnotu souvisle od svého počátku, ale každý den je závěrečná hodnota zafixována a stanovena opět jako bod nula, tedy jako počáteční hodnota pro další den. Investoři pak zase zrcadlovitě participují na vývoji indexu. Toto zhodnocení je pak opět „připočteno nebo odečteno“ od minulé hodnoty. Kromě opačného kursového vývoje získá investor ještě úroky. Ty se započítávají přímo do hodnoty indexu. U short pozice jsou totiž prodány cenné papíry, které fond nevlastní a utržené peníze se zainvestují zpravidla na měnovém trhu. Při poklesu cenu jsou papíry nakoupeny zpět – za výhodnější cenu – a tím dojde k realizaci zisku. Příklady SHORT ETF naleznete.

Hlavní výhody indexových akcií (ETF):

 • rozložení rizika – pokud investor drží ETF kopírující vývoj indexu, zároveň vlastní každý titul obsažený v tomto indexu – jestliže se jeden titul začne propadat, sníží se cena
  indexu a také ETF pouze o procentuální váhu, kterou v indexu daný titul zastupuje
 • vysoká likvidita – kurz ETF se kontinuálně mění, investor může nakupovat/prodávat kdykoliv během obchodní seance
 • nízké náklady – poplatky jsou ve stejné výši jako pro akcie, poplatek je účtován
  dle trhu, na kterém se ETF obchodují
 • bezpečnost – oddělený majetek od správcovské společnosti
 • transparentnost
 • jednoduchost – pokud investor spekuluje na vzestup určitého segmentu ekonomiky,
  ale neví, kterou společnost si vybrat, stačí koupit ETF kopírující vývoj indexu, jenž
  zastupuje zvolený segment
 • dostupnost – stejně jako akcie, je možné nakupovat ETF i v množství jednoho kusu,
  v tzv. lotech se ETF neobchodují

Rizika:

 • tržní riziko – jedná se o riziko ztráty při změně tržních cen (tomuto riziku jsou vystaveny obecně všechny cenné papíry)
 • měnové riziko – podléhají mu všechny instrumenty, které se obchodují na zahraničních trzích v cizí měně

Investování do ETF

Investování do indexových akcií (ETF) je stejně jednoduché, jako nákup klasických firemních akcií. Stačí si jen vybrat burzu, odvětví nebo komoditu jejíž hodnotu má kopírovat vaše indexová akcie.

ETF mohou pomoci všem investorům maximalizovat portfolio a minimalizovat investiční riziko. Je to snad nejvíce přímá a zároveň různorodá možnost investování. Místo agresivního rozšiřování portfolia a zbytečného nakupování desítek titulů je jediná investice do ETF sama o sobě dosti diverzifikovanou. Odpadá tím nutnost sledovat a nakupovat jednotlivé akcie firem, stačí zakoupit pouze akcie daného ETF. Seznam ETF naleznete zde.