Business Inventories and Sales (Podnikové zásoby a prodej)

Stav podnikových zásob a prodeje v sobě zahrnuje údaje z jiných zpráv, jako např.. objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, objednvky společností, prodej / retail sales / a celkových dat týkajících se prodejnosti. Soupis zásob je důležitých komponentem HDP zprávy, protože napomáhá rozlišit části celkové produkce, které nebyly prodány. Výsledné údaje napomáhají v určování budoucího vývoje ekonomiky.
Předtím než využití výpočetní umožnila firmám snižovat stavy zásob a používat minimum zásob, nárůst zásob znamenal klesající poptávka a možnou recesi.

Capital Account (Kapitálový účet)

Zaznamenává investiční toky příchozí a odchozí ze země – např.. celkové nebo částečné platby za podniky / přímé nebo portfolio investice / /, akcie, dluhopisy, bankovní účty, nemovitosti a podniky. Platební bilance je ovlivněna mnoha faktory, včetně finanční a ekonomické klimatu ostatních zemí.

CBI Surveys (CBI průzkumy)

Největší britská organizace zaměstnavatelů-obchodníků s cílem vytvoření a zachování příznivých podmínek pro optimální konkurenci a prosperitu. CBI zveřejňuje měsíční a čtvrtletní vyhodnocení minulých, současných a budoucích hodnocení týkajících se oblasti výroby a služeb. Indexy odrážejí názory respondentů na různé části / artikly, jako výkon, prodejnost, zásoby, ceny a export / import objednávky.

Construction Spending (Stavební výdaje)

Stavební výdaje měří míru výstavby v daném měsíci.