Burzovní systém a mimoburzovní trhy

(vymezení, rozdíly a specifické rysy, funkce, příkazy, klasifikace burzovních obchodů,  vypořádání, burzovní informace, světové burzy a mimoburzovní trhy, burzovní aliance, BCPP a RM-Systém, obchodní systémy, trendy, legislativa), burzovní indexy v ČR a ve světě.

Burzovní trh

 • burzovní instituce s příslušnou licencí od regulátora fin. trhu, jejíž činnost je regulována
 • obchoduje se se standardizovanými kontrakty
 • nutnost stanovení obchodovatelného množství (minimální množství), čas a místo
 • obchodování, evidence obchodních příkazů atd.
 • IPO nových společností má striktní podmínky
 • členský přístup

Burzy: komoditní, peněžní, služeb

Mimoburzovní trh

 • nemá burzovní status, a proto není silně regulován
 • neřídí se stejnými zákony a předpisy jako burza
 • obchodování probíhá na úrovni bank nebo jiných subjektů
 • umožňuje obchodování CP, které nejsou na běžné burze, obchodování za nižší ceny a s menšími objemy
 • obchodování nezávisle na sídle burzy na rozdíl od burzovního trhu

a) obchodní (likvidity) – umožňuje prodat CP za tržní cenu a získat kapitál
b) cenotvorná (informační) – střet nabídky a poptávky určuje ceny CP
c) alokační – přesun volných finančních prostředků od přebytkových subjektů
k deficitním subjektům
d) spekulační – spekulací na růst nebo na pokles jsou ovlivňovány kurzy

Obchodní příkazy

Údaje: nákup/prodej, název CP, ISIN, množství CP, druh obchodu atd.  Obchodníci používají standardizované příkazy pro online obchodování nebo prostřednictvím  brokera.

Příkaz Market
Obchodník nakoupí/prodá akcii okamžitě za aktuální cenu na trhu.

Příkaz Limit
Obchodník nakoupí/prodá akcii za limitní cenu, kterou zadává s příkazem. Nemusí být vždy vyplněn.

Příkaz Stop
Je to obdoba Market s aktivací po dosažení určité hodnoty.

Další příkazy: Stop Limit, MIT

Burzovní informace : Informace poskytované burzou: aktuální kurzy CP a indexů, objemy obchodů, členové burzy,  kótované CP v různých segmentech, statistiky obchodování, historická data

Vypořádání na burze

pravidla vypořádání určuje burza:

 • prostřednictvím dceřinné společnosti nebo jiné licencované firmy
 • průběžné vypořádání – možnost vypořádání každý den, v současnosti T+3 (např.  BCPP)
 • periodické vypořádání – hromadné vypořádání pro všechny obchody vždy po určité
 • periodě např. jednou za 14 dní

Klasifikace burzovních obchodů

Podle časového hlediska:
a) promptní – obchody, u kterých je rozdíl mezi dobou plnění a dobou vypořádání  obchodu mezi 1-3 dny
b) termínové – obchody, kterých je rozdíl mezi dobou uzavření a vypořádání obchodu až  360 dnů  Podle způsobu vypořádání:
a) přímé obchody – provede se platba a ihned se dodají CP (jen účastníci obchodu)
b) obchody k vypořádání – proces vypořádání vykonává speciální instituce  Podle záměru obchodníka, který uzavírá obchod:
a) efektivní obchody – promptní burzy, dojde ke skutečnému dodání CP
b) diferenční obchody – termínové burzy, obchodníci se snaží získat kurzový rozdíl

Obchodní systémy

Prezenční burzy:

Systém řízený příkazy – obchodní přikazy se hromadí u dohodce (senzála), ten v určitý  okamžik (jednou nebo vícekrát za den) stanoví kurz, aby bylo uzavřeno co nejvíce transakcí.
Systém řízený cenou – burzovní zprostředkovatel jako tvůrce trhu, který stanovuje ceny,  zajišťuje likviditu, obchoduje na vlastní účet
Aukční systém – obchodování přímo na burzovním parketu, transparentní
Binární opce – spekulace na vývoje ceny – HIGH/LOW

Elektronické burzy

Systém centrální objednávkové knihy – příkazy zpracovává počítač místo dohodce a  zadávají se do cent. obj. knihy, stejná pozice všech obchodníků
Systém řízený kvótami – elekt. verze prezenčního systému řízeného cenami, obchodníci jsou  propojeni přes počítačové sítě, sledují aktuální kurzy
Systém jednotné cenové aukce – kombinace dvou předchozích systémů, stanovení kurzů  jednou denně, počítač jako burzovní zprostř.
Kombinovaný obchodní systém – kombinace a propojení všech 3 systémů