10+ rad začátek investovaní

 1. Investuj jen to, co můžeš postrádat .
 2. Začít můžeš již s pouhými 10 USD.
 3. V investicích ani v životě nám nikdo nezaručí, že vše bude přesně tak, jak jsme to naplánovali. Proto při investicích, ať jsou to stovky nebo miliony investujeme jen to, co nás v případě neúspěchu nepoloží na lopatky.
 4. Investuj vždy podle svého uvážení. Zodpovědnost za veškeré tvé konání je vždy jen na tobě.
 5. Rozděl si investice do různých produktů. Jestliže jeden nevyjde, nebude to taková katastrofa.
 6. I při snížení rizik stále platí, že investujeme jen tolik, kolik můžeme postrádat.
 7. Jestliže chceš, aby tvé výnosy rostly, nechávej část výnosu na reinvestici.
 8. S každou další investicí investuj o trochu více.
 9. Zpočátku to bude znamenat, že budeš využívat třeba jen 20% výnosu, později to může být víc.
 10. Jestliže investujeme 100$, budeme chtít reinvestovat vše, aby nám základ investice rychle narostl.
 11. Při investici 1000$ již budeme vybírat z výnosu větší částku a budeme reinvestovat např. jem 50% či 20%.
 12. Rozmysli si, do čeho investuješ. Jistě chceš investovat do dobrých věcí.
 13. Pomáhej ostatním najít odvahu k hledání finanční nezávislosti.
 14. Vzpomeň si, koli lidí ti v životě pomohlo a pošli to dál.

A’t již to jsou tví blízcí, známí či jiní lidé. Buď otevřený. Pokud budeš jinak mluvit a jinak myslet, každý to vycítí. Nestyď se otevřeně mluvit o všem, co je k dispozici. Když jsou karty vyložené, je hra jasná. Buď trpělivý.Vše potřebuje svůj čas. Zatímco čekáš na výnos, přemýšlej, jak své bohatství užiješ. Na začátku každého úspěchu je silná motivace. Bez záměru nepostavíš ani dům. Než se peníze zhodnotí, máš dost času přemýšlet, co dál. Mění se hodnoty. Práce se náhle stává radostí. Investice jsou jako hra. Investuj s radostí.