Technická analýza

Technická analýza je výzkum dynamiky trhu, předpovídána zejména pomocí grafů za účelem předpovídání budoucího vývoje cen. Technická analýza se skládá z více přístupů ke studiu i pohyb cen, které jsou vzájemně propojeny v rámci jedné harmonické teorie. Tento typ analýzy zkoumá pohyb ceny na trhu pomocí analyzování tří tržních faktorů:

* cena

* objem

* počet otevřených pozic

Z těchto tří faktorů, je pro technickou analýzu základním cena, přičemž ostatní se používají následně pro potvrzení správnosti opakujících se, resp. totožných cenových trendů.Technický analytik základě výzkumů na následujících tří AXIÓMA (postulátech):

Pohyb trhu zahrnuje všechny informace

Toto je nejdůležitější postulát technické analýzy. Pro správné pochopení analytických procedur je rozhodující mu porozumět. Jeho podstatou je, že každý faktor, který ovlivňuje hodnotu cenných papírů (finančních instrumentů) – ekonomický, politický nebo psychologický-byl již na trhu započítán a cena daného instrumentu tento faktor již absorbovala. Jinak řečeno, každá změna ceny je doprovázena změnou externích faktorů. Technický analytik se pomocí analyzování cenových grafů za pomoci indikátorů či formací, snaží získat informaci o pravděpodobném pohybu ceny instrumentu z předchozího vývoje cen. Tento předpoklad je v konfliktu s fundamentální analýzou, neboť fundamentální obchodník zaměřuje svou pozornost v prvé řadě na analýzu, resp. studium faktorů a až následně na závěry z ní plynoucí. Proces fundamentální analýzy vypadá následovně: “pokud je poptávka větší než nabídka, pak cena poroste”. Technický analytik činí závěr v opačné sekvenci: “protože ceny rostly, pak byla poptávka větší než nabídka”.

Cena se pohybuje s trendem

Tento předpoklad je základem pro všechny metody technické analýzy, jak trh, který se pohybuje v souladu s trendy lze analyzovat, na rozdíl od chaotického trhu. Cenový pohyb jako aktuální výsledek vývoje ceny na trhu případně trendu má nejčastěji dvě příčiny. První naznačuje, že aktuální trend bude pokračovat dál pokud vývoj ceny pokračuje v aktuálním trendu (vyloučí tak chaotický pohyb) a druhý předpokládá to, že přichází nástup opačného trendu pokud vývoj ceny nepokračuje dále v aktuálním trendu.

Historie se opakuje

Technická analýza a zkoumání tržní dynamiky jsou úzce spojené se studiem lidské psychologie. Na trhu lze sledovat opakující se trendy, jejichž podstatou je podle této mínění opakující se lidský faktor. Technický obchodník se domnívá, že pokud takový model fungoval v minulosti, nemá důvod pochybovat, že se bude opakovat iv budoucnu, protože jsou založeny na lidské psychologii, která zůstává už po celá staletí téměř nezměněna.

Technická analýza slouží k tzv.. časování trhu nebo timingu. To znamená, že nám technická analýza pomáhá najít vhodné okamžiky ke vstupu na trh, ale ik výstupu z trhu. Zjednodušeně řečeno nám technická analýza říká, kdy nakoupit a ukončit obchod (nákupní pozice / long / buy) či kdy prodat a ukončit obchod (krátká pozice / short / sell).

Mezi nástroje technické analýzy patří analýza cenových formací v grafech a analýza indikátorů technické analýzy.

shrnutí Technické analýzy

  1. Technická analýza se používá zejména pro krátkodobé investiční horizonty
  2. Odpovídá na otázku “Co se kdy stane”.
  3. Používá se pro timing (načasování obchodů).
  4. Nepokouší se o kalkulaci vnitřní hodnoty (“správné ceny”) finančního instrumentu.
  5. Opírá se pouze o minulé informace.
+