Termínovaný vklad patří mezi depozitní bankovní produkty, sjednává se na určitou dobu (několik dní nebo let) a na předem stanovený úrok. Termínované vklady jsou považovány za dosti bezpečné investiční, ale i spořící nástroje, jejich výnosnost je nižší než u jiných byť i rizikovějších produktů.

Spořící účty & termínovaný vklad

Na rozdíl od spořících účtů se vyznačují termínované vklady jistými odlišnostmi, především jde o termínovanou dobu, což je doba, po kterou máte možnost s financemi volně nakládat, tuto dobu si můžete zvolit dle svých představ. V průběhu spoření ji však měnit nejde. Po uplynutí této doby můžete vklad vypovědět. Úroky u termínovaných vkladů jsou podle částky, kterou do nich vložíte. Další faktor pro úročení je termínovaná lhůta, v případě že máte po celou dobu trvání vkladu garantovanou úrokovou sazbu, pak máte jistotu, že nebudete mít nižší úrok.

Nevýhodou garantované sazby je zvýšení úrokových sazeb, protože toto navýšení se vás nebude týkat. Termínované vklady mají ve své nabídce nejen bankovní společnosti, ale i družstevní záložny.

+