Termínované vklady

patří k jedním z nejpopulárnějších způsobů pro dočasné uložení volných prostředků za účelem jejich zhodnocení. Termínovaný vklad není nejvýhodnějším způsobem uložení peněz, jeho přednostmi jsou ale především jednoduchost a historie, kdy se termínované vlady považovali za standard.

Termínované vklad je možné uskutečnit v naprosté většině bank. Na této stránce se můžete podívat na obecné srovnání termínovaných vkladů poskytovaných hlavními finančními institucemi v ČR.

Jak termínovaný vklad funguje? Pro zákazníká jsou termínované vklady velmi jednoduché, je pouze potřeba zvolit výši vkladu, dobu uložení, typ úročení a “počkat” na zhodnocení. Všechny banky mají stanovenou minimální výši termínovaného vkladu který může účastník vložit. Tyto limity se ale pohybují ve velmi dostupných výších a to od 5 do 100 tisíc korun, v závislosti na vybraném produktu. Chcete li vědět více o termínech týkajicích se termínálových vkladů, podívejte se do našeho slovníku pojmů.

Definice pojmů termínovaných vkladů

Termínované vklady jsou finančními produkty jako každý jiný, tudiž i v tomto případě se může vyskytnout několik výrazů které nemusí být ihned jasné. Na této stránce se Vám pokusíme objasnit několik zásadních termínů na které můžete narazit v souvislosti v terminálovými vklady.

  • Fixní / pohyblivá úroková sazba – ve většině případů si můžete vybrat, zda li úroková sazba (tj. percentuální míra zhodnocení prostředků) Vámi vybraného termínovaného vkladu bude fixní, t.j. stejná po celou dobu vkladu, nebo se bude měnit podle aktuální situace na trhu. Záleží na Vás, jak si vyberete – máte li obavy že nebude růst pozitivně, vložte Vaše prostředky do termínovaného vkladu s fixní úrokovou sazbou.
  • Revolvingový termínovaný vklad – termínovaný vklad, který se automaticky prodlouží na další sjednané období po upršení lhůty splatnosti nebo obnovy v případě že klient neurčí předem jinak.
  • Kapitalizovaný termínovaný vklad – Připsané úroky se přidávájí ke vloženému termínovanému vkladu.
  • Neměnný termínovaný vklad – Opak kapitalozovaného termínovaného vkladu, kdy se úroky připisují na samostatný účet.
  • Zůstatkový termínovaný vklad – Účet, u kterého si klient sám stanoví výši prostředků, nad kterou se všechny peníze automaticky převádí do termínovaního vkladu..

Jak funguje termínovaný vklad

Termínované vklady většinou nabízí lepší úrokovou míru než spořící účty, jejich nevýhodou je ale naprosto minimální možnost manipulace s vloženými prostředky. Výše úroku se často zvyšuje s dobou, po kterou hodláte peníze do termínovanéh vkladu vložit.

Naprostá většina bank má stanovený minimální limit který musí klient vložit do termínovaného vkladu. Ten se ale pohybuje v rozmezí od 5ti do 100 tisíc Kč. Maximální částka není omezena. Kromě výše vkladu je potřeba se rozhodnout na době po kterou budou prostředky do termínovaného vkladu vloženy. Během této doby nemáte ke svým penězům plnohodnotný přístup, a potřebujete li je vybrat dříve než je stanoveno ve smlouvě, nemine Vás sankce. Pokud ale víte že peníze nebudete potřebovat existuje možnost revolvingu, t.j. automatického obnovení termínovaného vkladu.

Rozhodnete li se pro předčasný výběr peněz, bude potřeba uhradit sankční poplatek, který se předem stanovuje a je většinou vyjádřen jako procentuální hodnota výše termínovaného vkladu. O své prostředky se ale nemusíte obávat, jelikož je každý termínovaný vklad zákonně pojištěn do částky odpovídajicí EUR 50 000 na jednu osobu u jedné banky.

Srovnání produktů

Obecný přehled produktů nabízených bankami v České republice z oblasti termínovaných vkladů.

NÁZEV BANKY NÁZEV PRODUKTU MIN. ROČNÍ VKLAD ÚROK / 100k* Kč / rok Předčasný výběr?**
Citibank Europe plc Pružný termínovaný vklad 50 000 Kč 1.1% Ano
ČSOB a.s. Termínovaný vklad na dobu určitou fixní ? 1.45% Ano
Banco Popolare Česká republika a.s. Pevný vklad 10 000 Kč Pružný termínovaný vklad Ano
Fio, družstevní záložna Termínovaný vklad ? 3.15% Ano
GE Money Bank Revolvingový termínovaný vklad 40 000 Kč 3.40% Ano
KB Komerční banka Termínovaný účet fixní ? 1.05% Ano
KB Komerční banka Garantovaný vklad 5 000 Kč 2.50% Ano
LBBW Bank Termínovaný vklad 30 000 Kč 1.51% Ano
Volksbank Termínovaný vklad 30 000 Kč 2.25% Ne
Raiffeisenbank Termínovaný vklad 10 000 Kč 1.70% Ano
WPB Capital, spořitelní družstvo WPB termínovaný vklad 50 000 Kč 3.40% Ano
WPB Capital, spořitelní družstvo Spoření na dálku 50 000 Kč 3.60% Ano

* 100k Kč = 100 000 Kč
** I přesto že je u daného produktu možné své prostředky vybrat dříve se ve většině případě nevyhnete poplatku, a to obvykle procento z uložené částky.

+