Penzijní fondy

jsou čím dál tím populárnějším způsobem k investici svých prostředků a přispění k zajištění si pohodlného důchodu bez nutnosti spolehání se na státní zabezpečení. Penzijní fondy jsou dnes velmi dostupné, vkládat peníze do vlastního penzijního fondu může každý člověk starší 18 let. Kromě toho jsou penzijní fondy propojeny se státním důchodovým systémem – kromě samotného zhodnocení vkladu penzijním fondem (které se pohybuje v průměru okolo 4%) tedy máte nárok i na státní příspěvky, jejichž výše závisí na měsiční výši příspěvku do penzijního fondu.

V ČR je dnes na výběr mnoho penzijních fondů, které jsou spravovány velkými finančními institucemi jako je ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna a jiné. V jednu chvíli ovšem můžete vkládat peníze pouze do jednoho fondu. Na této stránce naleznete přehled vedoucích fondů na trhu, společně s detailnými údaji.

Pokud Vás zajímá popis fungování penzijních fondů, podivejte se na tuto stránku.

Penzijní fondy a jejich výnosy v minulosti

Komplexní údaje o stavu penzijních fondů v minulých letech se nachází na webových stránkách CZSO (Český Statistický Úřad). Pro ulehčení přístupu Vám poskytujeme přímý odkaz na relevantní stránku týkajicí se výsledků penzijních fondů v roce 2007.

Ekonomické výsledky pojišťoven a penzijních fondů

Penzijní fondy a princip jejich fungování

Jako každý jiný fond, pezijní fond je místem kde se shromažďují prostředky z několika zdrojů, které jsou následně výhodně investovány správci penzijního fondu (t.j. finanční instituce vlastnící penzijní fond) za účelem zhodnocení. Určitá část tohoto zhodnocení (cca 80%) se rozděluje zpátky mezí účastníky fondu. Vyjadříme li toto percentuálně, Vaše prostředky budou zhodnoceny percentuálním zhodnocením kapitálu vloženého do fondu, mínus míra inflace. Je tu několik cest, ze kterých se ukládájí prostředky na účet.

  • Vaše osobní příspěvky – obvykle účastník každý měsíc přispívá určitou částku na svůj účet v penzijním fondu.
  • Státní příspěvky – stát na Váš účet penzijního měsíčně přidá příspěvek, výše kterého se počítá dle měsičním příspěvků smoatného účastníka.
  • Příspevky zaměstnavatele – je obvyklé že Váš zaměstnavatel Vám regulérně přispívá k Vaším měsičním vkladům do penzijního fondu. Tato varianta je výhodnější než přímé navýšení platu, jelikož se z příspěvků zaměstnavatele do penzijního fondu neodvádí ani pojištění (zdravotní a sociální), ani daň z příjmu.
  • Příspěvek třetích stran – jiné osoby mají též možnost přispět na Váš účet.

 

Nashromažděné prostrředky se následně investují – penzijní fondy patří k fondům, kde zhodnocení má tendeci být méně riskantní, ovšem na úkor výše výnosu, které se pohybují okolo 3% ročně. Pro srovnání, v případš akciových fondů můete dosáhnout zhodnocení až na hladinu 10% měsíčně – risk je ovšem vyšší než u penzijních fondů, a tudiž je lukrativnější investovat v několikaletých horizontech. Co se penzijních fondů týče, prostředky jsou invstovány do primárně bezpečných instrumentů, jako jsou dluhopisy. Každý fond v ČR je regulován Českou Národní Bankou (ČNB), tudiž možnost výběrů zdrojl investic je zančně omezena. Na druhou stranu, regulace ČNB přispívá k jejich stabilitě a působí jako ochrana před nežádanými výsledky fondů.

 

Srovnání penzijních fondů

Na českém trhů momentáně půsboí několik penzijních fondů, hlavní ovšem jsou poskytovány těmito finančními institucemi – ING, ČSOB, AXA, Česká pojišťovna, Česká spořitelna a Komerční banka (společný podíl na trhu cca 70%). Níže si můžete prohlédnout obecnou informaci týkajicí se těchto penzijních fondů, včetně informace ohledně jejich výnosů v minulých letech. Hledáte li více info ohledně konkrétního penzijního fondu, klikněte na odkazy oficiálních prezentací penzijních fondů.

ING Penzijní fond
Výnosy
– 2005 – 4.20%
– 2006 – 3.60%
– 2007 – 2.50%
Tržní podíl – cca. 10%
Aktivních účastníků k roku – 434998

AXA Penzijní fond
Výnosy
– 2005 – 3.74%
– 2006 – 2.50%
– 2007 – 2.20%
Tržní podíl – cca. 13%
Aktivních účastníků k roku  – 577082

ČSOB Penzijní fond stabilita
Výnosy
– 2005 – 4.00%
– 2006 – 2.75%
– 2007 – 2.40%
Tržní podíl – cca. 10%
Aktivních účastníků k roku  – 385477

Penzijní fond České spořitelny
Výnosy
– 2005 – 4.03%
– 2006 – 3.04%
– 2007 – 3.07%
Tržní podíl – cca. 17%
Aktivních účastníků k roku  – 634162

Penzijní fond České pojišťovny
Výnosy
– 2005 – 3.80%
– 2006 – 3.30%
– 2007 – 2.40%
Tržní podíl – cca. 27%
Aktivních účastníků k roku – 1079410

+