Existuje mnoho způsobů zobrazování reklamy na síti Internet a stále nové způsoby vznikají. Některé způsoby jsou uživatelsky příjemné, jiné uživatele otravují a agresivně se snaží uživateli vnutit. Nyní si popíšeme nejpoužívanější typy reklamy na síti Internet:

Vyskakovací okno

Při tomto typu zobrazení reklamy se vám po zadání URL adresy načte vámi požadovaná stránka, ale zároveň vám prohlížeč otevře nové okno, ve kterém je obsažena reklama. Tento typ reklamy je považován za agresivní reklamu, jelikož návštěvníka stránek nutí minimálně k zavření nového okna s reklamou.

Nové okno se může zobrazit dvěma způsoby:

  • Pop-up: Nové okno s reklamou se nastaví jako aktivní, tedy do popředí.
  • Pop-under: Nové okno s reklamou se otevře, ale nastaví se jako pasivní. Uživatel si ho většinou všimne až po ukončení práce v okně aktivním.

Tento způsob reklamy má jedno velice důležité technické omezení: nesmí zobrazovat stejné okno vícekrát v jednom prohlížeči. Mohlo by se stát, že by okno s reklamou měl uživatel otevřeno mnohokrát.

Reklama za pomocí vyskakovacího okna je v dnešní době málo populární. Může za to hlavně defaultní nastavení v některých prohlížečích, které mají automatické otevírání oken zakázáno. Tento jev způsobí, že se reklama uživateli nezobrazí.

Rollout–i-layer

V poslední době je tento typ stále více využíván. Jedná se o vysoce agresivní reklamu, kdy se vám po načtení stránky zobrazí okno, které „najede“ do části stránky a zůstane zobrazeno. Toto okno většinou samo zmizí po určeném časovém intervalu, nejčastěji 15 sekund, nebo máte možnost jej zavřít. Takováto reklama musí obsahovat možnost jejího ukončení.

Reklama modifikující stránky

Tento typ reklamy způsobuje velké zásahy do samotných stránek. Jedná se především o modifikace kurzorů myši nebo pozadí stránek. Tento typ reklamy je uživatelsky příjemný, jelikož sám uživatel nemusí nikde klikat nebo zavírat různá okna. Často je tento typ reklamy doprovázen jiným typem, například bannerem, aby měl uživatel možnost právě onoho prokliku na stránky produktu, kde se může dozvědět více informací. Musí být kladen důraz na zachování obsahu a tématiky stránek, na nichž je tato reklama umístěna. Ukázka přesně vystihuje kombinaci banneru a modifikace pozadí.

Kontextová reklama

Zjednodušeně řečeno, jedná se o reklamu, která se zobrazuje na takových internetových stránkách, jejichž obsah úzce souvisí s klíčovými slovy reklamního sdělení. Nejdůležitější je volba klíčových slov pro danou reklamu. Právě podle klíčových slov reklamy a následných stránek se reklama a stránka spárují, a systém pro zobrazování reklam, jako např. Google AdSense nebo Sklik , následně vygeneruje na dané stránce tuto reklamu
Kontextová reklama vznikla hlavně proto, že na některých stránkách byla umístěná reklama, která s obsahem stránek neměla nic společného, tudíž nebyla přínosem ani pro jednu ze zúčastněných stran. Např. pokud máme stránky zaměřené na prodej automobilů, nebude zde reklama na obuv, ale reklama zaměřená na problematiku týkající se automobilů: pojištění, pneumatiky, servis, autodoplňky a další. Tímto způsobem se zvyšuje počet potenciálních zákazníků, protože je právě tato reklama může oslovit.

Hlavní faktory pro umístění reklamy na stránce jsou tyto:

  • Relevance klíčových slov: Jedná se o nejdůležitější faktor pro zobrazování reklamy. Pokud se klíčová slova reklamy a stránky shodují, má daná reklama velikou šanci na zobrazení.
  • Cena: Pokud nastane situace, kdy pro hledané klíčové slovo má možnost zobrazení několik reklam, rozhoduje pak cena, kterou je klient ochoten platit za zobrazení své reklamy.
  • Čas: Každá reklama může být na určitých stránkách zobrazena pouze po danou dobu. Poté dochází k výměně reklamy.
+