Ready-made – s. r. o., a. s. nebo SE?

Každý začínající podnikatel si musí dobře rozmyslet jakou právní formu své budoucí společnosti si vybere. V případě nákupu ready-made společností má nejobyčejněji na výběr z těchto variant: společnost s ručením omezeným (s. r. o.), akciová společnost (a. s.), evropská společnost (SE). Tyto tři varianty ready- made jsou nabízeny nejčastěji, protože jejich výhodou je omezené ručení. Tedy za závazky ručí firma majetkem společnosti. Rozdíly jednotlivých forem společností najdeme tedy v něčem jiném. Především se jedná o výši základního kapitálu a strukturu společnosti.

Kapitál

Společnost s ručením omezeným má nejnižší kapitál, 200 tisíc korun, následuje akciová společnosts výší kapitálu 2 miliony korun a nejvyšší kapitál má potom evropská společnost: 120 tisíce eur, tedy přes 3 miliony českých korun.

Pokud se však rozhodnete koupit ready-made firmu, odpadne Vám starost i se sháněním této počáteční investice. Sice je samozřejmě pravda, že rozdíly ve výši kapitálu ovlivňují i výši ceny ready-made společnosti. Ale už se nejedná o statisícové částky. Výše kapitálu má obecně vliv na prestiž a důvěru dané firmy. Čím vyšší kapitál, tím prestižněji a důvěryhodněji se firma jeví. Jenomže to například neznamená, že forma s. r. o. nemůže mít vyšší kapitál než například a. s. A tak nelze striktně říct, že by a. s. Byla prestižnější než s. r. o.

Struktura

Právně dané struktury jednotlivých forem společností potom ukládají, jaký je minimální počet vlastníků firmy. Protože jakmile se rozhodnete podnikat, zjistíte, že sehnat důvěryhodné spolupracovníky není snadné. A tak obvykle platí, čím menší nutný počet vlastníků, tím větší obliba formy.

Společnost s ručením omezeným má tak tu výhodu, že k její existenci stačí jeden majitel. U Evropské společnosti pak stačí lidé dva. U akciové společnosti jsou to ale za určitých okolností už lidé dokonce čtyři. Nákup ready-made společnosti však samozřejmě nevyžaduje přítomnost všech majitelů.

Mezinárodní obchody s SE

Mimo to je však potřeba ještě zmínit jednu důležitou věc. Týká se toho, zda budete v rámci svého podnikání obchodovat také v zahraničí. Jestliže ano, pak je pro Vás nejvhodnější forma Evropské společnosti. SE má totiž tu výhodu, že její právní forma je platná a známá ve všech státech Evropské unie. Což velice usnadní obchodování. Pokud nevěříte, zkuste si v duchu odpovědět, zda byste raději uzavřeli obchod s firmou, jež má na konci s. r. o., nebo SARL. Přitom SARL je také druh společnosti s ručením omezeným. Ale ve Francii.

Proto až se budete rozhodovat o budoucí formě své ready-made firmy odpovězte si na tři základní otázky: Je pro Vás důležité mít značku prestižnější firmy? S kolika lidmi chcete spolupracovat? Budete obchodovat mezinárodně?

+