Cenné papíry se nejčastěji rozdělují podle druhu a to následovně. Akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, dluhopisy, investiční kupóny, podílové listy, opce, směnky, šeky, skladní listy, náložní listy a jiné listiny, které jsou zákonem prohlášeny za cenný papír. Cenné papíry mohou být v listinné nebo zaknihované podobě.

Continue reading Cenné papíry

Investice do komodit Komodity (suroviny) se v poslední době stále více dostávají do hledáčků jak menších, tak i větších investorů, může za to nejspíše i poslední finanční krize, která ukázala, že i době úpadku některé komodity nejen, že drží svoji hodnotu, ale i stabilně rostou, například zde můžeme zařadit zlato.

Continue reading Investice do komodit – výhody a rizika