Akciové fondy se v minulých desetiletích jevily jako vhodný zbůsob zhodnocení volných finančních prostředků firem i jednotlivců. Poslední roky se ale ukazuje, že jednotlivé sektory jsou spolu mnohem více propojeny, korelují mezi sebou a kvalita diversifikace portfolia stylem Buy and Hold nefunguje tak dobře jako dříve.

Continue reading Akciové fondy

Obligace je dlouhodobý dluhový cenný papír, je převoditelná, což znamená, že ji lze prodat.  Obligace jsou obchodovatelné na burze cenných papírů. U obligací na rozdíl od akcií není hlavní cíl pro investora výnos z obligace, ale výše pravidelných úroků, ke kterým se vydavatel v textu obligace zavázal.

Continue reading Obligace

Současný finanční trh nabízí velké možnosti kam investovat. Své investice máte možnost vložit nejen do finančních trhů, ale i mimo ně. Každý, kdo se rozhodne pro jakoukoliv investici, musí počítat s tím, že neexistuje investice bez nulového rizika.

Continue reading Investování do?

Termínovaný vklad patří mezi depozitní bankovní produkty, sjednává se na určitou dobu (několik dní nebo let) a na předem stanovený úrok. Termínované vklady jsou považovány za dosti bezpečné investiční, ale i spořící nástroje, jejich výnosnost je nižší než u jiných byť i rizikovějších produktů.

Continue reading Termínované vklady