W.D. Gann (1878-1955) vyvinul množství jedinečných metod analýzy cenových grafů. Nejvíce pozornosti dával na geometrické úhly reflektující vzájemné vztahy mezi časem a cenou. Gann věřil, že určité geometrické figury a úhly mají specifické vlastnosti, které mohou být použity k předpovídání cenové dynamiky.

Gann předpokládal, že neexistoval ideální poměr mezi časem a cenou pokud cena rostla nebo klesla pod úhlem 45 stupňů na časovou osu. Tento úhel je určen jako 1×1 a koresponduje s nárůstem ceny jednotky pro časový interval každé jednotky.

Lines of Gann Fan – Linie Gannova Vějíře

Linie Gannova Vějíře jsou postaveny v různých úhlech od důležité základny, nebo vrcholu na cenovém grafu. Gann pokládal trendová linii 1×1 za nejdůležitější. Pokud se cenová křivka nachází nad touto linií, je to indikace býčího trhu, pokud je pod touto linií, jde o medvědí trh. Gann si myslel, že paprsek 1×1 je silná linie podpory, když je trend vzestupný a prolomení této linie pokládal za důležitý signál obratu. Gann kladl důraz na následujících devět základních úhlů. Úhel 1×1 považoval za nejdůležitější ze všech.

1х8 – 82.5 stupňů
1х4 – 75 stupňů
1х3 – 71.25 stupňů
1х2 – 63.75 stupňů
1х1 – 45 stupňů
2х1 – 26.25 stupňů
3х1 – 18.75 stupňů
4х1 – 15 stupňů
8х1 – 7.5 stupňů
Zohledňovány koeficienty nárůstu cen a času by měli mít korespondující úhly sklonu ve stupních, osy X a Y musí mít stejnou velikost. To znamená, že interval jednotky na ose X (např. hodina, den, týden, měsíc) musí korespondovat s intervalem jednotky na ose Y. Nejjednodušší metoda na grafových kalibraci sestává ze zkontrolování úhlu sklonu paprsku 1×1 – musí mít 45 stupňů.

Gann poznamenal, že každý z výše uvedených paprsků může sloužit jako podpora nebo odpor, záleží na směru cenového trendu. Například, paprsek 1×1 je obvykle nejdůležitější linie podpory když je trend vzestupný. Pokud ceny spadnou pod 1×1 linii, znamená to otočení trendu. Podle Ganna, ceny by pak měly klesnout dolů na další trendovou linii (v tomto případě to je paprsek 2×1). Jinými slovy, pokud je jeden paprsek prolomen, očekává se, že cenová konsolidace by měla nastat blízko dalšího paprsku.

Gann Line – Gannova Linie

Gannova Linie reprezentuje linii nakreslenou při úhlu 45 stupňů. Tato linie se také nazývá 1×1, což znamená jednu změnu ceny v rámci jedné jednotky času.

Podle Gannova konceptu, linie která má sklon 45 stupňů reprezentuje dlouhodobou trendovou linii (stoupající či klesající). Dokud jsou ceny nad stoupající linií, trh drží býčí směr. Pokud se ceny drží pod klesající linií, trh je charakterizován jako medvědí. Přetnutí Gannova linie obvykle signalizuje přelom základního trendu. Když ceny klesnou na tuto linii během stoupajícího trendu, čas a cena se stanou plně vyrovnané. Další průnik Gannova Linie je důkazem prolomení této rovnováhy a možnou změnu trendu.
Pro konstrukci Gannova Linie je třeba definovat dva body.

Gann Grid – Gannova Mřížka

Gannova Mřížka reprezentuje trendy zkonstruovány pod úhlem 45 stupňů (Gannova Čáry). Podle Gannova konceptů, linie která má sklon 45 stupňů reprezentuje dlouhodobou trendovou linii (stoupající nebo klesající). Dokud jsou ceny nad stoupající linií, trh drží býčí směr. Pokud se ceny drží pod klesající linií, trh se charakterizuje jako medvědí. Průsečík Gannova Čáry obvykle signalizuje prolomení základního trendu. Když ceny poklesnou na tuto linii během stoupajícího trendu, čas a cena se plně vyrovnají. Další přetnutí Gannova linie je důkazem prolomení této rovnováhy a možnou změnou trendu.
Abyste zkonstruovali Gannovu Mřížku, potřebujete definovat dva body na determinaci velikosti buněk.

+