• Co je franchise tax ?
  Státní daň uvalovaná v některých zemích na určité společnosti za jejich právo podnikat 
 • Co je mezinárodní daňové plánování (tax planning) ?
  Systematická analýza a následné použití veškerých možných kroků a nástrojů, které by mohly směřovat ke snížení celkové daňové povinnosti poplatníka v současném nebo budoucím období. 
 • Kdo je nerezident (non-resident) ?
  Fyzická osoba, jejíž podstatnou charakteristikou je, že se nezdržuje na území příslušného státu ani zde nemá sídlo či bydliště. Daňová povinnost tohoto subjektu v rámci daného státu je zpravidla omezená a vztahuje se pouze na příjmy ze zdrojů na území příslušného státu. 
 • Co znamená nerezidentní společnost (non-resident company) ?
  Obecná definice nerezidentní společnosti odpovídá definici nerezidenta. V některých zemích se takto označují společnosti zde registrované, ale v dané zemi nepodnikají ani nečerpají žádné příjmy, případně splňují další podmínky. Zpravidla v takových zemích je tato společnost zdaňována ročním paušálním poplatkem. 
 • Co znamená Osvědčení o existenci (Certificate of Good Standing) ?
  Úřední potvrzení vydávané na základě žádosti správcem rejstříku, které deklaruje, že společnost byla řádně založena podle zákona a plní své povinnosti vůči rejstříku (obvykle obsahuje minimálně údaje o jméně společnosti, registračním čísle a datu založení) 
 • Kdo je registrační agent (registered agent) ?
  Společností jmenovaný subjekt, který při zakládání jedná v jejím zájmu a jehož základní povinností je obvykle zajištění registrovaného sídla, získání právních dokumentů o založení a působení jako kontaktní osoba se státními úřady. 
 • Certificate of Good Standing
  Součást výpisu z OR v USA a UK charakterizující aktuální, pozitivní postavení společnosti směrem k státní správě, opakem je certificate of bad standing…..značící negativní vztah, např. proto, že nejsou plněny výkazní povinnosti apod. 
 • FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING
  organizace proti tzv. praní peněz Založená státy tzv. G-7 v roce 1989 v Paříži. Zabývá se identifikací metod praní peněz, eliminací této činnosti a kontrolou dodržování odpovídajících zákonů v jednotl. státech. 
 • Limited
  Limited – private company limited by shares – soukromá společnost s ručením omezeným – akcie společnosti nejsou volně obchodovatelné 
 • Nominees
  důvěrník – Funkce právníka při anonymním založení a zastupování 
 • Annual fees
  roční poplatky – registrační poplatky, paušální daň etc. zejména v off-shore destinacích 
 • Annual Return
  Informační výroční zpráva – předávaná každoročně na obchodní rejstřík, kde je veřejně přístupná, jedná se o povinné podání 
 • Apostille
  státní doložka, apostila Tzv. super-ověření prostř. vládního úřadu, min. zahraničí 
 • Articles of Association
  Stanovy společnosti s.r.o. 
 • Authorized Capital
  autorizovaný kapitál, kmenový kapitál, základní jmění 
 • Bearer Shares
  akcie na doručitele – v USA a jiných státech nepovolená forma, zůstává doménou off-shore destinací jako Dominica etc. 
 • Beneficial owner
  skutečný vlastník, subjekt užívající výnosu např. pravý vlastník off-shore formace, který popř. zůstává v anonymitě 
 • Notice & Minutes of Annual Shareholders
  Protokol z výročního zasedání správní rady 
 • Registered Office
  Registrovaná kancelář – Juristické sídlo společnosti 
 • Secretary of State
  úřad vystavující státní doložku v USA 
 • Par Stock
  akcie s nominální hodnotou – akcie s nominální hodnotou vyjádřenou v pěnězích
+