Offshore společností

Všeobecně platí, že legální využití společností založených v daňových rájích omezují jak zákony platné v daném daňovém ráji, tak i zákony zemí, odkud pocházejí majitelé a statutární zástupci vzniklé offshore společnosti, a současně též zákony všech zemí, odkud pocházejí její zákazníci. V případě daňového ráje to nebývá problém – legislativa je skutečně velmi pružná a …

Continue reading Způsoby využití offshore společnosti

Co je franchise tax ? Státní daň uvalovaná v některých zemích na určité společnosti za jejich právo podnikat  Co je mezinárodní daňové plánování (tax planning) ? Systematická analýza a následné použití veškerých možných kroků a nástrojů, které by mohly směřovat ke snížení celkové daňové povinnosti poplatníka v současném nebo budoucím období.  Kdo je nerezident (non-resident) …

Continue reading Základní informace o offshore společnostech

Co znamená slovo offshore? Co je to daňový ráj? Tyto výrazy mohou mít pro různé lidi různý význam. Základní pojetí daňových rájů je velmi staré a konzervativní. Slovo offshore má mnoho subjektivních významů. Pro olejáře může být spojeno s pobytem na vrtné plošině někde v Severním moři nebo v Mexickém zálivu. Ale pro někoho ze …

Continue reading Offshore společnosti (daňové ráje), zahraniční společnosti

a) Daň z příjmu První výhoda, která ihned vyvstane na mysli, je podstatně nižší daňové zatížení. Offshore společnosti jsou totiž ve většině daňových rájů osvobozeny od povinnosti platit jakékoli daně, přičemž náhradou daňového zatížení se stává paušální vládní poplatek placený každoročně. Ten se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 100 USD do 500 USD. Poplatky placené …

Continue reading Výhody offshore společností