SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je společnost pro mezinárodní komunikaci v oblasti finančního sektoru. Jejím hlavním úkolem je zprostředkování a zabezpečení plateb v mezinárodním platebním styku. V rámci platebního systému SWIFT byl každé bance přidělen unikátní kód (BIC), kterým je banka označena při platebních operacích mezi dalšími bankami a jinými finančními institucemi.

Společnost SWIFT byla založena roku 1973 velkými americkými a evropskými bankami za účelem vytvoření telekomunikační sítě v rámci bankovních institucí a usnadnění dozoru nad platebním stykem. SWIFT se během několika dostal na první místo ve finančních operacích a vytvořil silnou mezinárodní telekomunikační síť pro potřeby bank a finančních institucí, které jsou jejími členy.

+