Ropa

     Ropa je základním palivem pro dopravu a surovinou pro výrobu plastů, léků, hnojiv a pesticidů. Základní zpracování ropy je proces frakční destilace, při níž jsou ve skupinách odděleny při atmosférickém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodů varu. Jednotlivé skupinou jsou PETROLEJ, BENZÍN, PETROLEJ, PLYNOVÝ OLEJ. Zbytek se podrobuje vakuové destilaci. Z některých skupin se vyrábějí látky k užívání, jako jsou plasty, nafta, letecká petrolej a spousta dalších věcí. Ropa je hnědá až nazelenalá mazlavá kapalina. Je tvořena směsí uhlovodíků, zejména alkanů. Nachází se pod nepropustnými vrstvami svrchní části zemské kůry, až 8km pod zemským povrchem. Při těžbě ropa vyvěrá, nebo je čerpána.