Komodity nás provází v běžném životě na každém kroku. Ať už se jedná o potraviny, zemědělské produkty nebo ropu. V poslední době roste cena mnohých komodit a tím se mnoho investorů obrací do tohoto sektoru. Obchodování s komoditami slouží také jako investiční nástroj, který bychom neměli opomíjet.

Komodity se obchodují prostřednictvím kontraktů. Kontrakt určité komodity je smlouva, kde se při koupi zavazujeme odebrat v budoucnu předem dané množství určeného produktu. Prodávající se naopak zavazuje dodat určitou komoditu.

Komodity jako investiční nástroj

Pokud budeme komodity chápat jako nástroj k investování, tak naším cílem nebude konkrétní kontrakty přímo odebírat, ale využívat cenových pohybů k dosažení zisku.

Při obchodování komodit můžeme využít finanční páku, náš broker nám poskytne půjčku (margin) na nákup komoditního kontraktu.

Můžeme tak za pomocí zlomku ceny kontrolovat celý kontrakt a profit získat také z celého kontraktu. Také ztráta se počítá z celého obchodního kontraktu.

Mezi výhody komoditního obchodování patří velká transparentnost na trhu, možnost spekulovat jak na vzestup tak na pokles ceny. Komodity nám tak poskytují další z možností diverzifikace našeho investování.

 

+