Komoditní burza je místo, kde se obchoduje s komoditními kontrakty. Obchody na komoditní burze probíhají ve vyhrazeném čase podle pravidel na jednotlivých burzách a pod dohledem dozorčích orgánů burzy. Ve většině případů se obchoduje s násobky burzou určeného množství té které komodity. Veškeré komoditní burzy podléhají dohledu příslušných státních úřadů, proto v různých státech podléhají různým zákonům. Komoditní burza v Praze podléhá ministerstvu zemědělství. Jednotlivé komoditní burzy se liší nabídkou obchodovaných komodit a také i mírou likvidity. Některé komoditní burzy se zabývají prodejem jen několika vybraných komodit, např. obilovinami a olejninami, nebo např. zlatem, platinou, stříbrem, apod. Některé komoditní burzy mohou mít stanovené loty, jde o jednotky množství (zda chcete obchodovat s větším nebo menším množstvím), poplatky za prodej – nákup a také pravidla obchodování. Tak jako na burzách s cennými papíry, tak i na komoditních burzách obchodují zprostředkovatelé – brokeři.

+