Komoditní trh umožňuje prodej a nákup komodit.  Na komoditním trhu se obchodují komodity, jako je ropa, zlato, energie, obiloviny, olejniny a mnoho dalších.

Komoditní trh a likvidita

Obchod na komoditních trzích probíhá i před jejich skutečnou výrobou. Důležitým faktorem pro výběr komoditního trhu, na němž chcete investovat, je likvidita. Dobrá likvidita znamená velké množství účastníků na trhu, jež vám umožní vstup do obchodu. Komoditní trhy s vyšší likviditou jsou využívány jak intradenními obchodníky, tak i velkými hráči. Komoditní trhy s nízkou likviditou mívají často nečekané pohyby.

Největší a hlavní komoditní trhy jsou Chicagu a Londýně.

Pokud se rozhodujete, že budete obchodovat na komoditních trzích a jste začínající investor, pak bude záležet, jakého si zvolíte brokera. V České republice mohou na komoditním trhu obchodovat jen obchodníci s cennými papíry, kteří mají licenci od České národní banky. Obchody na komoditních trzích probíhají na burzách termínovaných, a to formou futures kontraktů a nikoliv na burzách spotových jako je tomu na burzách cenných papírů.

+