Obligace je vlastně dluhopis a jde o cenný papír, jež vyjadřuje závazek dlužníka vůči věřiteli. Emitent, což jsou banky, vydávají obligace, jejichž cílem je získat dlouhodobé finanční prostředky. S obligacemi lze obchodovat na burzách nebo RM-systému. Každá obligace – dluhopis má tržní hodnotu, to je cena stanovená na burze, dále pak cenu jmenovitou nebo nominální, což je cena, kterou obdrží investor v době splatnosti. Dluhopisy skupují investoři, proto, jelikož s jejich držbou je pravidelná výplata tzv. kuponu, a to je vlastně úrok ze zapůjčené částky, ten se vyplácí jednou do roka. Vydavatel obligace si může vyhradit právo, aby obligace byla splacena předčasně. Investice do obligací jsou výhodnější než nákup akcií, jelikož u obligací dochází k menším výkyvům tržních cen. Bohužel investice do obligací se pohybují v řádě několika deseti, ale i statisíců korun. Obligace se dělí podle několika kritérií, např. podle doby splatnosti, a to na krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé, dále podle úroků nebo dle emitenta.

+