Investiční certifikáty (IC) – fenomén kapitálových trhů

Dnes se investiční certifikáty stávají oblíbeným nástrojem investorů na vyspělých trzích a díky své pestrosti od konzervativních až po riziko milujících. Investiční certifikát se stal nástrojem pro nejmenší retailové investory až po velké instituce nebo různé fondy.

Obchodování s certifikáty na burzách plně “rozkvetlo” v posledních letech když se více začalo s nimi obchodovat ke konci posledního bear market (2003/04) a v současnosti se na okolních trzích obchodují tisíce certifikátu od desítek emitentů.

Investiční certifikát (IC) představuje finanční nástroj spojující v sobě charakteristiky hned několika instrumentů kapitálových trhů. Jde v podstatě o derivát navázaný na různá podkladová aktiva s výnosem kopírujícím v určité vazbě jejich výnos a bez nároku práv s nimi souvisejících. Během své historie se vyvinuly z počátečních jednoduchých certifikátů (akciové, indexové) až po dnes více sofistikovanější (bonus, twin win) s cílem poskytnout investorovi výnos jako odměnu za půjčené peníze.

Výhody Investičních Certifikátů (IC)

Jednoduchost – nákupem se může investor podílet na výnosech i složitých podkladových aktiv (např. index akcií, komoditních futures, )
Transparentnost – aktuální informace o daném certifikátů se investor dozví prostřednictvím informačného systému burzy nebo emitenta
Likvidita – certifikáty jsou obchodovány na burze, která prostřednictvím pravidel stanovuje povinnost udržovat poptávku a nabídku a tudíž může investor kdykoliv uplatnit pokyn
Univerzálnost – prostřednictvím certifikátů může investor spekulovat prakticky na všech kapitálových trzích a za jakýkoliv tržní situace (jak na rostoucím tak na klesajícím nebo stagnujícím trhu)
Náklady – díky své struktuře a konkurenci jsou certifikáty levnější než fondy nebo jednotlivé investování do koše podkladových aktiv
Různorodost – v současnosti existuje nespočetně mnoho certifikátů lišících se vlastnostmi a charajteristikami přičemž většina emitentů jsou schopní šít produkty na míru

Rizika Investičních Certifikátů (IC)

Tržní riziko – představuje riziko vyplyvající především ze změn v cenách podkladových aktiv
Měnové riziko – pokud je certifikát vydán v zahraniční měně, nese investor riziko nepříznivého vývoje kurzu vůči měně domácí. Jedno ze základních dělení IC je na nepákové (basket, indexové, outperfomance, bonus, akciové, diskontní, garantované, express) a pákové (knock-out /turbo/, warranty). Jednotlivé typy se můžou dále dělit podle různych parametrů. Více u jednotlivých typů IC.

Různé investiční certifikáty se dají podle podobnosti vlastností zařadit do následujících skupin:

  • Bonusové
  • Diskontní
  • Garantované
  • Indexové
  • Knock-out (turbo)

Různé typy IC nabízejí investorům různé výnosy a různou míru rizika.

+