Seznámení s investicemi do internetových projektů

Pod pojmem investice si většina z nás představí obnos peněz, které investor dává člověku, firmě nebo společnosti, která tyto peníze má využít pro své účely tak, aby pak po určité době mohla tyto peníze s určitým úrokem splatit. V dnešní době se investuje především do komodit, cenných papírů, akcií a realit. Trh je plný společností, které Vám s investicemi poradí, nebo Vám je přímo zprostředkují.

Investor nemusí být pouze fyzická osoba, ale také pojišťovna, banka, investiční fond nebo penzijní fond. Při rozhodování o volbě investice musí investor zvážit:

 • Očekávanou výši výnosu – jaký bude příjem z jeho investice
 • Míru rizika – jak velké je procento nezdaru investice
 • Likviditu – schopnost uhrazení finančních závazků investorovi

Čím dál více se začíná investovat do internetových projektů, jelikož návratnost investic je velká a investor mnohdy získává podíl v realizovaném projektu, což je obrovské lákadlo, jelikož se kolem internetu točí velké množství peněz.

Jak probíhá investování do internetového projektu?

Spousta lidí má skvělé nápady, které by stály za zrealizování, a dalo by se na nich hodně vydělat, ale nemají prostředky k tomu, aby se jejich nápad realizoval, nebo aby se realizoval v takovém měřítku, aby vydělával více. Právě v tomto okamžiku může na scénu vstoupit investor s finanční injekcí. Tato finanční injekce sebou ale nese přesně stanovené podmínky mezi investorem a člověkem, který investici přijme.

Spolupráce probíhá tak, že investor a člověk přijímající investici předem stanoví, jaké budou podmínky investice. Mezi tyto podmínky patří například:

 • Výše investice
 • Doba splatnosti investice
 • Úrok investice nebo její přesné navýšení
 • Podíl na projektu, jeho případném rozšíření nebo prodeji
 • Stanovení rizik a likvidity
 • Možné zapojení investora do realizace projektu

Tyto podmínky jsou podchyceny smluvně. Pokud se na investici obě strany domluví, předá investor předem definovaný obnos a další spolupráce probíhá podle podmínek stanovených ve smlouvě.

Jaký může být investor?

Investory dělíme na dvě základní skupiny, na investora aktivního a pasivního. Pasivní investor pouze poskytuje investici a čeká na její návratnost, do projektu se dále nijak nezapojuje. Aktivní investor se podílí na vývoji projektu a snaží se tak lépe zhodnotit svou investici, případně více rozšířit spolupráci.

Jak ale může být takový investor prospěšný? Nebude spíše vývoji projektu překážet?

Často se lidé přijímající investici od aktivního investora bojí, že se bude snažit jejich projekt směřovat jiným směrem, než oni sami plánují. Proto je velice důležité myslet na všechna tato úskalí při prvotních jednáních a vše přesně specifikovat. Pokud jsou podmínky oběma stranami dobře specifikované, je aktivní investor velice prospěšný pro celý projekt. Může přispět například:

 • Marketing
 • Právní poradenství
 • Kontakty
 • Profesní znalosti
 • Kvalitním personálem
 • Technikou nebo softwarem

Pokud narazíte na opravdu dobrého investora, máte více jak z poloviny vyhráno, jelikož ti si jdou většinou tvrdě za svým a podle toho se projektu také věnují.

Investice do rozjetého projektu nebo do nápadu?

Obecně jsou investice do internetových projektů chápány tak, že už je nějaká část nebo dokonce celý projekt vytvořen, a potřebuje investici na jeho zviditelnění. Může ale nastat, že projekt ještě zrealizován není, a jeho majitel jej má stále a jen v hlavě, nebo napsané podrobnosti. Má takový nápad šanci sehnat investora? Určitě, i pouhý nápad a přesná definice nápadu může stačit k sehnání investora, který Vám pomůže s jeho realizací. Pozor ale, aby Vám nápad neukradl. Často také investor v tomto případě přiděluje člověka, který dohlíží nad vývojem celého projektu a má s touto problematikou zkušenosti.

Problémy spojené s investováním do internetového projektu?

Problémy mohou být jak z pohledu investora, tak z pohledu majitele projektu. Nyní si pár těchto problémů vyjmenujeme:

Pohled investora:

 • Investice bude promrhána
 • Projekt nebude vykazovat příjmy, jaké byly plánovány, a je ohrožena návratnost investice
 • Vhodný projekt ale nevhodný nebo nezkušený realizátor či personál
 • Vznikne stejný nebo podobný projekt dříve než ten, do kterého se investuje
 • Další nutné výdaje do projektu

Pohled majitele projektu:

 • Investor okopíruje projekt a zrealizuje jej sám
 • Špatné směřování projektu investorem
 • Nezkušený investor

Proto vždy dávejte pozor a zjišťujte si, kdo je investor a jaké jsou jeho metody, zda je úspěšný nebo nikoli, a na druhou stranu zjišťujte kdo je majitel projektu a zda je schopen takový projekt zvládnout.

Kde získat kvalitního investora do internetového projektu?

Tuto otázku je v dnešní době těžké zodpovědět. Existuje spousta zprostředkovatelských společností, které pomáhají najít pro projekty vhodné investory. Bohužel tyto společnosti si berou provize za zprostředkování, což nebývá malá částka. Proto je doporučováno se těmto společnostem vyhnout. Když ale nenajdu investora pomocí této společnosti, jak jinak ho najdu? Existuje fórum či nějaká komunita, která by mohla pomoct? Jak ale vědět, komu věřit, že mi můj nápad neukrade a opravdu chce do mého projektu investovat? Na tyto otázky je těžké odpovědět.

+