Elektronické peněženky (také e-měna, e-peníze, elektronické peníze, elektronická měny, digitální peníze nebo digitální měna) se odkazují na peníze, které se předávají pouze elektronicky. Typicky se jedná o využití počítačových sítí, internetu a digitálních uložných hodnotových systémů. 

Počet elektronických peněžních systémů používajících bezkontaktní platební převod za účelem usnadnění platebních transakcí se stále zvyšuje. Až na výjimky používají právě elektronické peněženky.

+