V USA se ER považuje za nejdůležitější ekonomický indikátor

.Zvykne se zveřejnit 1. pátek v měsíci a poskytuje celkový pohled na ekonomiku. Pokrývá 9 ekonomických kategorií. 3 hlavními částmi zprávy jsou: PE – měří změny v počtu pracujících v daném měsíci. Je důležité porovnat tento údaj s měsíčním průměrem / 6 nebo 9 měsíc /, pokud se zachytila ​​správná perspektiva trendu na trhu práce. Stejně důležité jsou časté revize předchozích měsíců, které jsou často signifikantní.

Míra nezaměstnanosti

Procento práceschopných hledajících zaměstnání. Přestože je tento údaj často vyhlášený / vzhledem k jednoduchosti čísel a jejich politických implikací /, míře nezaměstnanosti se dostává na trhu menší pozornost, protože se považuje za zpožděný ukazatel – je většinou pozadu za ekonomickými obraty.

Průměrný růst hodinové mzdy: míra růstu měsíčního průměru hodinové mzdy odráží růst mezd, a tedy i potenciál inflace ze zvyšování mezd. Roční růst je také důležitý při hodnocení dlouhodobého trendu.

+