Datum vydání: kolem poloviny následujícího měsíce
Čas vydání: 14.30
Pokrytí: / daje předchozího měsíce
Vydáno: Bureau of Labor and Statistic
Poslední vydání: http://www.census.gov/const/c20_curr.txt

Housing Starts se dělí do single a multi-family kategorií.

V obou případech se bytová jednotka považuje za zahájenou, jestliže začne první výkop. Pro potřeby survey, každý dům a byt se počítá jako 1 housing start / budova s ​​200 bytovými jednotkami se počítá jako 200 housing starts /. Výsledky zahrnují všechny bytové jednotky v soukromém a veřejném vlastnictví. Jedinou výjimkou jsou mobilní ubytovací jednotky, které se nezapočítávají.
Většina housing starts údajů se shromažďuje na základě stavebních povolení. Housing start údaje jsou ve formátu upraveném podle období

Význam pro investory:

Tento indikátor nemá velký dopad na situaci na trhu, ale Am. Statistický úřad uvádí 25% podíl stavebnictví na celkových investicích a tvoří 5% celkové ekonomiky. Housing starts se považují za 1 z hlavních indikátorů, a to v tom, že odrážejí budoucí trendy v ekonomice. Důležitost stavebnictví jako sektoru tkví v jeho schopnosti iniciovat ekonomické zvraty a předvídat změny růstu. Snižování Housing Starts poukazují na zpomalující se ekonomiku a nárůst stavební činnosti může vytáhnout ekonomiku z recese. Buďte však opatrní, značně silnějšího report není dobrý, protože může znamenat extrémně silný nárůst a může vést k vysoké inflaci.
To, že Housing je úzce spjato s hypotečními úrokovými mírami zanmená, že Housing Starts údaje mají silný dopad na akciový trh a předpovědi týkající se pohybu úrokových sazeb, zejména hypotečních úrokových sazeb mají vliv na Housing. Rostoucí úrokové míry mají za následek pokles v prodeji domů / realit a to také znamená pokles v starts. Naopak, nižší úroky obvykle podporují nárůst prodejnosti realit a starts.

Silné stránky:
Údaje jsou považovány za velmi přesné, hledí do budoucnosti a jsou přizpůsobeny sezónnosti kvůli povětrnostním podmínkám.

Slabé stránky:
Nerozlišuje se hodnota zahájených výstaveb např.. hodnota Housing Starts je považována za vyšší než novější stavby. Stavební povolení nezaručují, že výstavba bude dostavěna, samotná stavba domu / budovy může trvat několik měsíců od vydání stavebního povolení.

+