Datum vydání: první pátek v měsíci
Čas vydání: 14.30
Pokrytí: Předchozí měsíc
Vydáno: Bureau of Labor and Statistic
Poslední vydání: http://stats.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm

ES zpráva je měsíční indikátor

který se skládá ze 2 hlavních částí. Jedna část je nezaměstnanost a vytvořená pracovní místa. Zpráva vypovídá o míře nezaměstnanosti a změnách v míře nezaměstnanosti. Druhá část je zaměřena na průměr odpracovaných hodin v týdnu a průměrné hodinové mzdy. Tento údaj je důležitý kvůli stanovení “tightness” trhu práce, který je hlavním determinantem inflace. Úřad práce sleduje více než 250 regionů v USA a pokrývá téměř všechny hlavní průmyslová odvětví od výroby po informační technologie.

Význam pro investory

Tento indikátor je definitivně 1 z nejsledovanějších indikátorů finančních trhů. Tato zpráva téměř vždy vyvolá pohyb na trhu. Investoři si cení přesnost informací poskytnutých správou / méně než týden staré informace /. Zpráva poskytuje kvalitní obraz stavu ekonomiky. Tento indikátor může občas udat tón na další měsíce. Např. slabá ES zpráva může znamenat, že ostatní indikátorz, jako např.. Retail Sales zaznamenají negativní výsledky. Employment zpráva rozděluje údaje podle odvetvíô např.. důležitá změna ve stavebnictví může předvídat obsah Housing indikátoru.

Silné stránky:
Informace jsou velmi přesné, jen několikadenní. Nejlepší indikátor nezaměstnanosti, wage pressure a celkového trhu práce. Dobře diverzifikovaný indikátor pokrývající 250 oblastí v USA a všechna průmyslová odvětví.

Slabé stránky:
Sezónní zaměstnanost zvykne ovlivnit výsledky.

+