Datum vydání: Druhý úplný týden v měsíci
Čas vydání: 14:30
Pokrytí: Údaje předchozího měsíce
Vydáno: Bureau of Labor and Statistic

Index Výrobních Cen se nepoužívá tak velmi jako CPI

, ale stále se považuje za dobrý indikátor inflace. Původně známý jako Index Velkoobchodních Cen, PPI je košík různých indexů, zahrnujíc širokou škálu částí ovlivňujících domácích výrobců. Měří měsíční změnu ve velkoobchodních cenách a je rozdenlená podle komodity, průmyslu a stupně produkce. Je přesným předchůdcem CPI. Trh se obvykle zaměřuje na PPI vylučuje volatilní potraviny a energetické prvky pro pravdivější obraz inflačních sil. PPI zahrnuje průmysl jako výroba zboží, rybářství, zemědělství a jiné komodity. Každý měsíc se shromáždí přibližně 100,000 cen od 30,000 výrobních firem.
Jsou tři hlavní oblasti, které tvoří PPI. Ty jsou založeny na průmyslu, komoditě, stupni procesování zboží.

Co to znamená pro investory:

PPI je další důležitý indikátor, na který investoři dávají dobrý pozor. Není tak silný jako CPI v detekování inflace, ale protože zahrnuje výrobky, které mají být vyprodukovat, je často předpovědí budoucích zveřejnění CPI.
PPI se také extenzivně používá společnostmi na determinaci budoucí nabídky nebo prodejních kontraktů. Například náhlý nárůst v PPI by mohl znamenat, že budoucí prodejní kontrakty také stoupnou.

Silné stránky:
PPI měří ceny zboží předtím než se prodají přes maloobchodníků, takže dokáží někdy předpovědět vývoj CPI.
PPI se často používá k deflaci toků výnosů aby změřil skutečný růst a výrobu firmy.

Slabé stránky:
PPI nezahrnuje ceny importovaných zboží, takže nutně nedetekuje výrobní ceny firem s působením v jiných zemích.

+