Purchasing Mangers Index (PMI – Index Nakupujících Manažerů)
Datum vydání: První pracovní den v měsíci
Čas vydání: 16:00
Pokrytí: Údaje předchozího měsíce
Vydáno: Institute for Supply Management (ISM)
Poslední vydání: http://ism.ws/ISMReport/

PMI je kompozitní index založený na pěti hlavních indikátorech zahrnujíc

: nové objednávky, stavy zásob, produkce, dodávky dodavatelů a zaměstnanecké prostředí. Každý indikátor má rozličnou váhu a údaje jsou upřesněny podle sezónních faktorů. Index se často používá v industrializovaných ekonomikách, aby přiřadil obchodní důvěru. Německo, Japonsko a Velká Británie používá PMI dotazníky pro obě průmysly – výrobní a služební. Asociace Nakupujících Manažerů se ptá přes 300 manažerů v celé zemi, kteří reprezentují 20 různých průmyslů. Čísla jsou odvozeny od série dotazů ohledně obchodní činnosti, nových zaměstnaneckých míst, vstupních cen, uvalených cen a obchodních očekávání. Jako dodatek k hlavním číslům, komponenty zaplacených cen jsou vysoce zkoumány trhy za účelem evaluace cenové síly a inflačních riskovat.
PMI index vyšší než 50 indikuje, že výroba expanduje, dokud leccos pod 50 znamená, že průmysl se ztenčuje.

Co to znamená pro investory:

PMI zpráva je extrémně důležitý indikátor finančních trhů, protože je nejlepším indikátorem tovární výroby. Index je populární detektorem inflačního tlaku a také výrobní ekonomické aktivity, na které obě dávají investoři dobrý pozor. PMI v detekci inflaci není tak silný jako CPI, ale protože jsou údaje vydané jeden den po skončneí měsíce, je velmi přesný.
Pokud PMI hlásí neočekávanou změnu, je obvykle následována rychlou reakcí v akcích. Jedna speciální klíčová část zprávy je růst nových objednávek, který předpovídá výrobní činnost v příštích měsících.

Silné stránky:
Extrémně přesný, údaje jsou staré pouze jeden den. PMI se často používá, aby pomohl předpovědět PPI, který je zvererejnený později v měsíci. Mnozí ho považují za nejlepší momentku továrního sektoru.

Slabé stránky:
Dotazník dává tři možné odpovědi – rychlé, stejné, pomaleji. Výsledky tak nejsou konkrétní. Indix vynechává cenu zaměstnání, která je velkou částí výrobních nákladů.

+