Datum vydání: kolem 17.v měsíci
Čas vydání: 16.00
Pokrytí: Údaje předchozího měsíce
Vydáno: Federal Reserve Bank of Philadelphia
Poslední vydání: http://www.phil.frb.org/econ/bos/bosschedule.html)

Business Outlook Survey je měsíční dotazník výrobců lokalizovaných kolem státu Pennsylvania, New Jersey a Delaware. Dotazováno společnosti indikují směr změny v jejich obecné obchodní činnosti av různých mírách činnosti v jejich továrnách. Ptají se jejich různé otázky ohledně zaměstnanosti, pracovní doby, nových a neuskutečněných objednávek, inventur dodávek, dodacích časů, zaplacených cen a přijatých poplatků. Dotazník se provádí každý měsíc od Května 1968. Index signalizuje expanzi, když je nad nulou a kontrakci když je pod ní.

Co to znamená pro investory: Philadelphia Fed Index

se považuje za dobrý indikátor změn ve všem od zaměstnanosti, obecných cen a podmínek ve výrobním průmyslu. Výroba se pokládala jako předchůdce budoucích ekonomických podmínek aa leží na spodku směrem k ekonomickému zotavení. Například, v chudé ekonomice, pokud se výrobě začne zlepšovat, očekává se, že ekonomika bude brzy následovat.

Tento index není příliš velkým hybatelem trhu, ale výsledky tohoto dotazníku mohou indikovat, co můžeme očekávat od Purchasing Mnagers Indexu (který vychází jen několik dní později a pokrývá celé US)

Silné stránky:
Dotazník je přesný, údaje jsou zveřejněny spíše než uplynou tři týdny po každém měsíci. Odpovědi v dotazníku jsou dány v závislosti od aktuálního měsíce vs. předchozí měsíc a vyhlídky na dalších šest měsíců.

Slabé stránky:
Zahrnuje pouze tři státy, takže výsledky indexu se nutně nevztahují na Clu krajinu.
Index může být někdy velmi volatilní, protože je založen na názorech výrobců, velkých šocích v ekonomice mohou ohrozit interpretace.

+