Rozdíl mezi národním exportem a importem zboží. Pozitivní obchodní bilance je tehdy, když země vyváží více než dováží. Negativní obchodní bilance – deficit – je tehdy, když dovoz převýší vývoz. Rostoucí export zvyšuje HDP, zatímco klesající dovoz z HDP odpočitatelná. Obchodní bilance USA je od poloviny 70. let v deficitu. Rostoucí deficit může odrážet zvýšenou spotřebu, což může znamenat posilující ekonomiku.

+