Advance Monthly Retail Sales (Měsíční Maloobchodní Prodeje)
Datum vydání: Kolem 12.V měsíci
Čas vydání: 14:30
Pokrytí: Údaje předchozího měsíce
Vydáno: Bureau of Census
Poslední vydání: http://www.census.gov/svsd/www/advtable.htnl

Maloobchodní prodeje jsou klíčovou silou v naší ekonomice

, tento indikátor zaznamenává zboží prodáno společnostmi vrámci maloobchodního prodeje zahrnujíc každého od Wal-martu až po obchod se smíšeným zbožím na rohu. Měří měsíční procentní změnu v celkových příjmových dokladech maloobchodních prodejen a zahŕňna obě – stále a nestálé zboží. Je první skutečný indikátor síly spotřebitelských výdajů. Census Bureau nemůže sklidit údaje od každého prodejce, místo toho se ptá stovek firem různých velikostí a obchodů, které nabízejí nějakou formu maloobchodního prodeje. Většina společností je náhodný výběr prodejců, kteří kontribujú do federálního pojištění. Limity hodnoty maloobchodních prodejů však leží ve skutečnosti, že se zaměřuje na zboží a ignoruje služby a ostatní prvky jako pojišťovnictví a legálně poplatky. Jako dodatek, zpráva je zveřejněna v nominálních hodnotách ne v reálných, takže nezahrnuje inflaci. Hodnota maloobchodních prodejů je také předmětem rozměrných revizí, i když jsou vyňaty prodeje aut.
Každý měsíc jsou údaje zveřejněné a ukazují procentní změnu údajů z předchozího měsíce. Negativní číslo indikuje, že se prodeje snížily z prodejů v minulém měsíci.

Co to ​​zanmená pro investory:

Tento indikátor je velký Hybatel trhu, obzvláště pro maloobchodní akce. Údaje jsou velmi přesné, protože údaje maloobchodních prodejů se zveřejňuje každé dva týdny předchozího měsíce.

Silné stránky:
Údaje jsou extrémně přesné (časově). Odpovědi v dotazníku jsou dány na předešlém měsíci v porovnání s předchozím měsícem.

Slabé stránky:
Údaje maloobchodních prodejů nejsou považovány za nejpřesnější, údaje jsou obvykle zrevizované tři měsíce zpětně každý měsíc a revize mohou být dost velké. Údaje jsou často velmi volatilní a trendy mohou být těžko rozpoznatelné. Indikátor je založen na utracených dolarech, takže rostoucí ceny (nebo inflace) by mohla způsobit, že údaje maloobchoných prodejů budou vyšší.

+