Průmyslová výroba měří měsíční procentní změnu v objemu výroby

všech národních továren, dolů a veřejných služeb. Capacity Utilization měří rozsah zapojení capital stock do výroby. Federal Reserve poskytovatel indexu definuje Capacity jako maximální stupeň produkce, který se může dosáhnout při použití běžného pracovního plánu s existujícím vybavením, s běžným časem určeným na údržbu, opravu a úklid. Tato hodnota se pohybuje mezi 81% a 83%. Větší číslo může vést k vyšším cenám (PPI), které mohou být inflačními.

L
M3 dlouhodobé likvidní fondy jako Treasur bills, Dluhopisy, komerční listiny a bankovní akcepty a Eurodolarové holdingy nebankovních US občanů.

M1
M1 reprezentuje všechny měnové a depozitární účty okamžitě převoditelné na likviditu použitou k provedení transakcí. Sestává z hotovosti, cestovních šeků a kontrolovatelných depozitů – poptávková vkladů, nynějších účtů a credit union draftu.

M2
Zahrnuje M1 spolu s ostatními likvidními aktivy, jako krátké depozita, spoření, overnight volbou REOPT a euro depozita (vklady v cizí měně), podíly v podílových fondech na peněžních trzích, a depozita na účtech peněžního trhu.

M3
Zahrnuje M2 tak obšírně definováno aktiva jako slhodobé depozity a větší depozitní částky (větší než $ 100,000) a fondy na institucionálním trhu.

+