Tento indikátor používáme ve spojení s množstvím obchodů. Ukazuje nám množství uskutečněných obchodů- sílu,množství neboli objem. Týká se zobrazovaného časového úseku na grafu,tedy minut,hodin,nebo dní. Informuje nás o tom,jak moc se v daný okamžik obchoduje,nebo obchodovalo. Tento indikátor má pro nás vliv v posouzení vstupu do trhů. Až na výjimky neradi vstupujeme do trhů,kde je objem obchodů nízký,protože se často stává,že musíte dlouho čekat na exekuci a také ji nemusíte dostat,i když se ceny vyhoupne na vaši požadovanou – jde spíše o komoditní trhy než forex.

Volume se samozřejmě mění na základě trhu a fundamentálních zpráv. Na tomto indikátoru je také dobré sledovat zkušenost,kdy-které hodiny je daný trh nejlikvidnější,což vám ukáže krátká historie. Potom víte,kdy se do obchodů všeobecně nepouštět. Co se týká hodnot, na komoditních trzích můžete vidět volume u většiny grafických a datových údajů. Všeobecně považujeme v těchto trzích za dobré objemy přes 10 000. Jde však o specifikum trhu a u likvidních trhů jako ropa a zlato jsou správným ukazatelem stovky tisíc obchodů. Dále tento indikátor používáme ke sledování nejlikvidnějšího měsíce u futures trhů.

Likvidita se postupně přelévá do nejsilnějšího měsíce a my sledováním volume indikátoru můžeme reagovat a přesouvat tak svou pozornost na aktuální likvidní kontrakty. Jako poslední vodítko má pro nás pozorovací schopnost dění na trhu. Když roste volume, většinou se tvoří nebo pokračuje trend a naopak. To jsou hlavní informace,které zde využíváme.

+