Je souhrnem 10 různých indikátorů, určený k předvídání budoucího souhrnu ekonomické aktivity. Index obvykle dosahuje vrcholu a dno spíše než celkový ekonomický cyklus, čímž se stává důležitým nástrojem předpovědi a plánování. Jednotlivé části LEI jsou vybrány z různých ekonomických sektorů, včetně průmyslové výroby, stavebnictví, finančnictví, obchodů a spotřebních proměnných. Části byly vybrány na základě jejich ekonomické relevance a statistické adekvátnosti. Jsou stejně vážené, aby poskytly rovnoměrný přínos k celkovému indexu. Přední indikátory vybrané z různých ekonomických sektorů – zahrnují průměrný pracovní týden, týdenní žádosti nezaměstnaných o práci, nové objednávky zboží, prodej realit, kontrakty o objednávky nových výroben a továren, stavební povolení, ceny akcií, spread úrokových sazeb 10letých dluhopisů mínus sazba federálních fondů , peněžní zásoba aa očekávání spotřebitelů.

Trhy na LEI reagují jen zřídka.

+