Datum vydání: poslední dubnový, červencový, listopadový a lednový čtvrtek
Čas vydání: 14.30
Pokrytí: Minulý čtvrtletí
Vydáno: Bureau of Labor and Statistic
Poslední vydání: http://stats.bls.gov/news.release/eci.nr0.htm

ECI představuje čtvrtletní souhrn výdajů zaměstnavatelů

na mzdy v posledním měsíci čtvrtletí. ECI sleduje pohyb ceny práce, což zahrnuje mzdy, okrajové výhody / fringe benefits /, bonusy zaměstnancům na všech podnikových pozicích. Mzdy tvoří přibližně 75% hodnoty indexu. Jediná výhoda, která se nezahrnuje do ECI je “employer stock options”, co vlastně zaměstnavatele nic nestojí. Úřad práce sleduje více než 3000 firem soukromého sektoru a více než 500 místních státních organizací, škol a dalších organizací veřejného sektoru. ECI se vydává ČTVRTLETNÍ a zaznamenává změny ve výdajích zaměstnavatelů na mzdy a bezhotovostní výhody v odvětvích mimo zemědělství.

Význam pro investory:

Tomuto indikátoru se nevěnuje velká pozornost, ale patří do skupiny indikátorů, které mají schopnost hýbat trhem, hlavně v době inflace. Podstata ECI je v tom, že pokud se zvýší “wage pressures”, zvýší se i inflace. Hlavním důvodem je, že kompenzace se zvykne zvýšit předtím, než společnosti zvýší spotřebitelské ceny. / inflace /
ECI je obzvláště důležitý při porovnávání s inflací a růstem produkce. Ideální by bylo, kdyby se mzdy zvyšovaly podobným tempem jako inflace a produktivita. Pokud se náklady na zaměstnance zvyšují a produktivita ne, může to pro podniky znamenat problémy.

Silné stránky:
ECI se dělí podle geografických regionů, typu práce a druhu zaměstnaneckých výhod. The Fed pozorně sleduje ECI, protože tento index se považuje za varovný signál inlfácie. Jenda z jeho hlavních silných stránek je schopnost zastavit změny ve mzdách a benefitech jako částí celkové kompenzace, jakož i schopnost poukázat na růst těchto proměnných. Zahrnutí časové a úkolové mzdy představuje výhodu nad ostatními platebními měřitelně. + Rozdělení podle profese, odvětví a regionu

Slabé stránky:
Jelikož tyto údaje se vydávají čtvrtletně, nejsou velmi přesné. ECI nezahrnuje platy federálních zaměstnanců, které představují 2-3% celkové pracovní síly Spojených států. Zahrnuje státních a komunálních zaměstnanců. Index je sezónní přizpůsoben.?

+