Datum vydání: Kolem poloviny následujícího měsíce
Čas vydání: 16:00
Pokrytí: Data z předchozího měsíce
Vydává: The Conference Board
Poslední vydání: http://www.conference-board.org/economics/consumer
Confidence.cfm

Consumer Confidence Index (CCI)

je vydáváno Conference Board (Jsou i další jako např.. Michigan Sentiment Index, který vydává měsíčně Michiganská Univerzita). Consumer Confidence Průzkum je založen na vzorku 5,000 US domácností a je považován za jeden z nejpřesnějších indikátorů důvěry. Zachází až tak daleko jako je propočet počtu inzerátů typu “volná místa” v novinách, aby se zjistilo jako těsno je na trhu práce.

Co to znamená pro investory:

Myšlenka za spotřebitelskou důvěrou je taková, že pokud ekonomika zaručí více pracovních příležitostí, zvýší platy a sníží úrokové sazby, zvyšuje tak naši důvěru a kupní sílu. Podívejte se na změny trendů, mnoho lidí používá moving average (3-6). Pokud se index pohne nad nebo pod moving average (klouzavý průměr), je to dobrá indikace toho, že spotřebitelská důvěra je významná. Změny z měsíce na měsíc nemají až tak velký dopad jako celkový trend.
Na důvěru Federal Reserve zblízka dívá když určuje úrokové sazby, které ovlivňují ceny. Snížení úrokových sazeb dělá půjčování lehčím, což konečně podporuje spotřebitelské výdaje a zvyšuje důvěru. Mějte na paměti, že snížení úrokových sazeb, není instantní vzpěrač důvěry, může trvat 6-8 měsíců pokud si dané snížení úrokových sazeb propracuje cestu do ekonomiky. Na druhé straně, pokud důvěra stoupá rapidně, mohla by spustit vyšší inflaci.

Silné stránky:

Údaje jsou rozděleny do různých regionů po zemi, takže rozdíly ve spotřebitelské důvěře podle oblastí mají dopad na rezidenční realitní trhy. Pokud zpráva oznamuje očekávání zvyšujících platů, je to indikace toho, že trh práce se ztenčuje. Údaje jsou aktuální a považovány za prediktor pohybů v obchodním cyklu.

Slabé stránky:

Je to jen zpráva, nejsou v ní obsažené žádné rady údajů, ze kterých se dají vzít čísla. Sbírají se pouze “plánované výdaje namísto skutečných dolarů, které se utratí. Při CCI se těžko predikují, nebo předpovídají budoucí výsledky, protože nezahrnuje pevné čísla.

+