Current Account (Běžný účet)

Nejdůležitější část mezinárodních obchodních údajů. Reprezentuje největší míru prodeje a nákupu zboží, služeb, plateb úroků a stejnosměrných transferů. Celková obchodní bilance je obsažena v běžném účtu.

Durable Goods Orders (Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby)

Zahrnují stroje, výrobní a strojní zařízení, dopravu a obranu. Jsou extrémně důležité, protože předpovídají změny ve výrobě, a tak signalizují změnu ekonomického cyklu. Nicméně velikost těchto artiklů / objednávky letectví a bezpečnosti / znamená obrovské změny, a to je činí extrémně nestálými. To také znamená značné revize v následujících obdobích jakmile se zpřístupní kompletní údaje o týden později. Data týkající se zboží dlouhodobé spotřeby jsou lépe využitelné pokud se odečtou objednávky obrany a dopravy, při kalkulaci 3-měsíčního pohyblivého průměru a roční procentní změny.

+