Počet aut prodaných po dobu 10 dnů. Tento indikátor / zveřejňuje se 3 dny po 10-denním období / představuje nejaktuálnější ekonomické údaje. Velikost daného prvku a aktuálnost vydání dělají z automobilového prodeje užitečný a směrodatný indikátor údajů prodejnosti a spotřebních výdajů.

+