Fundamentální analýza

S pomocí fundamentální a technické analýzy může jednotlivý obchodník realizovat obrovský ziskový potenciál nákupem nebo prodejem určité měny za jinou měnu. Nejčastěji obchodované měny, hlavní měny, jsou měnami států se stabilními vládami a respektovanými centrálními bankami, které mají za cíl nízkou inflaci. K měnám, které jsou často obchodovány za USD, patří japonský jen, britská libra, švýcarský frank, a nyní nová evropská měna – euro, které tak jsou nejvíce likvidními, a to na rozdíl od „exotických“ měn, které jsou často přísně regulovány a jsou jednoduše příliš nelikvidní. Země trpící politickou nestabilitou nebo hospodářským zmatkem a ty, které využívají monetární expanzi k posilování hospodářství, nebo monetární devalvaci ke zvýšení vývozu, obvykle mají relativně vyšší inflaci a slabší měny.

Fundamentální analýza

Znalý obchodník využívá před vstupem do jakýchkoli obchodů technickou i fundamentální analýzu. Mezi základy patří sledování světových zpráv, a zvláště studium veličin, které mohou způsobit kolísání tržní ceny některé měny, včetně monetární a fiskální politiky, politických podmínek, obchodních struktur, hospodářských ukazatelů (tj. HDP, index spotřebitelských cen, index výrobních cen), úrokových sazeb, údajů o inflaci a nezaměstnanosti. Víra ve schopnost vlády stát za svojí měnou má také vliv na cenu měny. Čas od času centrální banky používají vlastní intervence k donucení trhu, aby se držel v požadované zóně směnných kurzů. Technická analýza, která výrazně nabývá na popularitě na trhu se zahraničními měnami od roku 1980, zahrnuje počítačové diagramy, využívající trendové linie, úrovně podpory a odporu, zvraty a četné návody a analýzy ke studiu struktur chování tržních klanů za účelem sledování a zjišťování příležitostí k nákupu a prodeji. Za dlouhá historická období ukázaly měny zjistitelné trendy a struktury, které investorům poskytují možnosti zisku.

Je na výběru obchodníka, aby zvolil buď konzervativní, nebo riskantnější přístup. Využívá-li obchodník konzervativní přístup, rychle a efektivně zakládá a likviduje pozice, aby kapitalizoval dokonce i ta nejmenší kolísání cen, a přitom využívá limitované příkazy a příkazy k zastavení výplaty k ošetření rizika. Limitní příkaz se vydává k zajištění toho, aby byla zřízena pozice, jakmile je na trhu dosaženo určité cenové úrovně. Příkaz k zastavení platby (Stop Loss) se vydává k automatické likvidaci určité pozice při zvolené cenové úrovni, aby byla omezena potenciální ztráta u určitého obchodu. Vydáváním příkazů v souladu s technickou podporou a úrovněmi odporu může obchodník stále více profitovat z malých kolísání cen, ke kterým dochází každý den.